هلمند در تب تریاک و هراس افکنی

هلمند سالهاست که محور بحرانآفرینی از سوی کسانیاست که ارباب تجارت تریاک در این ولایت بوده و از این مادهی مرگ‏آور برای ترویج و توسعهی تروریزم استفاده میکنند.

این ولایت که از وجود رودخانهی پرآب برخوردار است، به جای اینکه شاهد رونق زراعت حلال گردد، ظرفیت نامشروع کشت کوکنار را در خود پرورانیده است. این درحالی است که رودخانهی هلمند نه تنها از وجود آبهای مناطق مرکز بهرمند است، بلکه درياي ارغنداب نيز در ناحيهي لشكرگاه به هلمند ميپيوندد و توان مضاعفي به آن بخشیده است. با این وجود، متاسفانه آب هلمند به خوبي مديريت نشده و بجز يك بند در منطقهي كجكي و كانالهاييكه عمر بیشتر از پنجاه سال دارند و تقريبا كارآيي خود را از دست داده‏اند، كار ديگري صورت نگرفته است.

کشت مواد مخدر در ولایت هلمند یکی از مسایل حساسیتزا و تنش انگیز بوده است. اين مساله به قدري به وضوح صورت ميگيرد كه ميتوان در كنار شاهراه هم آن را مشاهده كرد و بازارهاي محلي خريد و فروش را پيدا نمود. طبق گفتههاي اهالي هلمند و تحقیقهای صورت گرفته، بيشترین سود مواد مخدر عايد دلالان و مافياهایی میگردد که دست‏‌شان با تروریزم ملی و منطقهای یکی است. زارعين نیز مجبورند براي كشت بهتر و محصول مرغوبتر زمينهاي زراعي را در خارج از فصل كوكنار زير كشت نبرند و از طرفي ضمن بالا بودن مخارج كشت كوكنار، مقدار محصول كاهش يافته و اين باعث خسران وتضعيف وضعيت اقتصادي آنان گرديده است.

سازندگي در هلمند عليرغم صرف هزينه‏‌هاي بسيار چندان خوب به نظر نمي‏رسد. تنها شهر لشكرگاه مركز ولايت فعاليت‏‌هاي توسعهاي را شاهد بوده است و درساير نواحي به دليل ناامنيها چندان شاهد سازندگي نيست. به جز مسير شاهراه كابل – هرات و مسير دوراهي لشكرگاه تا اين شهر و سركها و كوچههاي داخلي آن، بقيهي راههاي مواصلاتي تقريبا به حالت اولیه باقی مانده‏اند و عبور و مرور به سختي صورت ميگيرد.

گزارش اخیر نشان داد که تنها سه ولسوالی این ولایت در تصرف و کنترول دولت است و سایر ولسوالیها در اختیار مخالفان مسلح میباشد که نیروهای آنان نیز عمدتا از جمع مافیاهای تریاک میباشد. این وضعیت نه تنها در یکسال اخیر رونما گردیده است، بلکه سالهااست که اين مناطق به حال خود رها شده و در اختیار مخالفان مسلح یا همان مافیایی قرار داده شده است که تاجران تریاک و عوامل تروریزم هستند.

هرچند مدتیاست که وضعیت هلمند بیشتر از پیش بحرانی و آتشین شده است، ولی واقعیت این است که امنیت در هلمند در طول یک و نیم دههی اخیر بسیار شکننده و نااميد كننده بوده است. شايد بتوان گفت ولايت هلمند در طی یک و نیمدههی اخیر يك ولايت جنگي بوده است. دولت و نيروهاي خارجي بر اوضاع تسلط نداشته و تقريبا در مواقع حملات مخالفان از خود واكنش نشان داده‏اند که متاسفانه بسياري از اين واكنشها با كشتار افراد ملكي و وحشيانه صورت گرفته‏‌اند.

در گذشتهها برخي براين باوربودند كه ناامنيها در ولايت هلمند توسط نيروهاي خارجي و مخصوصا انگليسيها دامن زده ميشد. اکنون نیز گمانههایی وجود دارد که بازیهای جدید که منجر به سقوط بخشهایی از ولایت هلمند شده است، جزئی از یک بازی برای بهرهجویی از تریاک در هلمند و تمویل تروریزم از سود سرشار آن باشد. شکی نیست که هرگاه این دسیسه به خوبی اثبات و روشن گردد، از سویی فضای زندگی در این ولایت ناآرام برای ساکنان بی‏گناه آن مساعد شده و از جانبی هم زمینهی تمویل و تجهیز مالی تروریستان داخلی و همکاران خارجی آن از بین خواهد رفت.

بنابراین، برای مدیریت اوضاع ناامن هلمند و برچیدن بساط تروریزم و تریاک از این ولایت، عزم جدی و ارادهی قطعی در سطح کلان تصمیمگیری لازم است تا بتوان جلو ناامنیهای گسترده و رو به توسعهی کنونی را در این ولایت گرفت. شکی نیست که هرگونه راهکار موردی و رویکرد واکنشی و مقطعی، فقط می‌تواند آتش شعلهور شده را اندکی سردتر ساخته و به منزلهی آتشی زیر خاکستر پنهان سازد. در آن صورت است که با وزیدن اندک باد مخالف، بار دیگر زبانه کشیده و زندگی ساکنان این ولایت را با خطر سوختن مواجه خواهد ساخت.

0 پیام برای این مطلب ثبت شده