هم درس و هم زندگی!

اولین روزی را که به مکتب رفتم شاید هیچ‏گاه فراموش نکنم روزی که آغازی برای تمام زندگی من شد. با دنیای کلمه و کتاب و قلم آشنا شدم و قلم در بین انگشتان دستم به سرعت به تحلیل می‏رفت و کتابچه‏‌ی سفید خط‏دار پر می‏شد از واژه‏‌های کج و معوج یک شاگرد صنف اول. آب با شکلی که روی تخته سیاه نوشته می‏شد و همزمان با صدایی که از حنجره‏‌ی انسانی متین و مهربان به گوشم می‏‌رسید، راهش را از میان بیابان ذهن من که خشک بود و عاری از جنس واژه‏‌ها به دریایی از معرفت‏‌های ناشناخته می‏‌گشود و می‏رفت و من را در بین هجای بی‏‌صدای زندگی دارای مصوت‏‌های ترنم‏‌برانگیز دانش‏‌آموزی قرار می‏داد.

سر و صدا و شوق و اشتیاقم زیاد بود و نمی‏‌توانم آن لحظات تکرارنشدنی را اکنون در قالب همان واژه‏‌هایی که از روی تخته سیاه یاد گرفته‏‌ام، بیان کنم.

وقتی معلم در صنف نبود از شوخی و شادی هم‏‌صنفی‏‌هایم دردریایی از بهت و حیرت غرق می‏شدم و از بازی‌گوشی‏‌های آن‏ها به نحوی شاید لذت می‏بردم. من شاگرد خاموشی بودم و جدی به نظر می‏رسیدم. کمتر کسی با من بازی می‏کرد و یا مرا در جمع خود راه می‏داد.

گوشه‏‌های خلوت صحن مکتب و به دور از هیاهوی شاگردان، جایم بود و با یکی دو شاگرد دیگری که از اقارب بودند شاهد زنده‏‌ی بازی‏‌ها و شادی‏‌های کودکان‌ه‏ای بودم که خودم نیز از آن دنیا فاصله چندانی نداشتم، اما خصلتا بازیگوش نبودم.

این سکوت‏‌های شاید دوامدار، توجه انسانی را به خود جلب کرد؛ انسانی که نام بلند و آوازه‏ای در دانش و علم‏‌آموزی دارد. معلمی که صدایش در گوشم طنین ابدی دارد وقتی که هجای واژه‏‌ها را بخش می‏کرد تا من شاگرد به بهترین شیوه بیاموزم آنچه را که او خودش در طول 35 سال زندگی معلمی‏‌اش آموخته بود.

او واژه‏‌ها را با شیوه‏‌ی خاصی ادا می‏کرد و ما پس از او تکرار می‏کردیم و صدای‏مان در تمام دهلیز مکتب می‏‌پیچید. به این سان خواندن و نوشتن را آموختیم و هجاها و واژه‏‌ها و حروف صدادار و بی‏صدا در مغز و روح و روان ما مانند رسوب دریاها ته‏‌نشین شدند و اکنون ما از آن دریای ناب، گنج‏‌های بی‏‌شمار به دست می‏‌آوریم. معلم بود که به ما غواصی در دریای دانش و علم را آموخت و اعماق دریاهای معرفت را نشان‏‌مان داد.

اما این انسانی که با جان و روان خود در خدمت فرزندان کشور قرار دارد تنها در یک روز یاد می‏‌شود آن هم نه تنها به شکلی که حقش ادا شود بل فقط به شکل نمادین و نمایشی!

تجربه ثابت ساخته است که اگر معلم انسان با درک و فهمیده و با دانش باشد نقش برجسته و ارزنده‏‌ای در تربیت و پرورش و آموزش فرزندان کشور دارد. حالت عکس این قضیه نیز مصداق دارد. اگر معلم از دانش و بینش و علم کافی برخوردار نباشد و براساس روابط به عنوان معلم در مکاتب جا به جا شده باشد که متاسفانه شمار این افراد زیاد هم است.

حساب این افراد از معلمینی که دلسوزانه و صادقانه در راه آموزش و پرورش نسل آینده گام بر می‏دارند، جدا است. اما نباید فراموش کرد که سیستم آموزش و پرورش در کشور ما از جایگاه بایسته و شایسته برخوردار نیست. نصاب تعلیمی دارای نقایص بی‏شمار است. کتاب‏‌های درسی دارای غلط‏‌های چاپی و املایی و انشایی است. اکثر معلمین از دانش کافی برخوردار نیستند و یا اطلاعات آن‏ها از سالیان پیشین به ارث مانده و به روزرسانی نشده‏‌اند و این معلمین در برابر هر گونه سازگاری و دگرگونی انباشته‏‌های ذهنی سابقه خود واکنش شدید نشان می‏دهند و از یاد برده‏اند که معلم در گام نخست خودش باید بیاموزد تا بتواند بیاموزاند.

اما من هنوز که هنوز است صدای معلم صنف اول در گوش جانم طنین‏انداز است که با چه ظرافت و نکته‏‌سنجی واژه‏‌ای را ادا می‏کرد تا هم روح آن را دریابیم و هم در رفتار و کردار و گفتار، انسانی تمام‏‌عیار باشیم. هم درس بود و هم زندگی!

0 پیام برای این مطلب ثبت شده