هویت ومفاهیم ملی

عدالت اجتماعی و برابری فرصت‏‌ها در دولتی دموکراتیک که عزم آن تحقق جامعه مدنی و مطلوب شهروندان است؛ ایجاب می‏کند که در توزیع واحد‏های اداری مقدار توجه صورت گیرد و بر اساس معیار های که در قانون اساسی به آن توجه شده است، نظام اداری جدید به وجود آید.

در نظر اداری، نباید میان مردم تفاوت قائل شد. مگر با افراد صلاحیت و لیاقت که دارند باید مد نظر قرار گیرند. برای شهروندان افغانستان، فرقی ندارد که در کدام منطقه باشند، ولی آنچه که قابل تأمل است که باید عادلانه‏‌ی این تقسیم بندی درست باشد. بسیاری از واحد‏های اداری، چون فرمانداری (ولسوالی) ها در مناطقی می‏باشد و این خود حاکی از نبود نظام عادلانه‏‌ی اداری در کشور است.

خدمات دولتی در یک واحد اداری پانزده هزار نفری نباید با یک واحد صدوپنجاه هزار نفری برابر باشد؛ باید تلاش کرد، تا این تفاوت‏‌های آشکار به حد اقل برسد و رضایت تمام اتباع افغانستان جلب شود.

3 – فقدان نهاد‏های سیاسی، مدنی تاثیر‏گذار

سومین مشکل به جامعه افغانستان، باز می گردد، به علت تعصبات سیستم حکومتی، اکثریت جامعه افغانستان با تاخیر وارد فضای سیاسی، اجتماعی شد. این تاخیر تاثیرات مهمی بر ساختاری سیاسی، اجتماعی و اقصادی آن گذاشته است.

در دوره‏‌ی چهارم، و پس از آن، احزاب متعددی بین مردم افغانستان به وجود آمدند؛ اما هیچ کدام آنها ساختاری نهادینه سیاسی به خودشان نگرفته بود. به طور کلی، اکثریت ملت افغانستان، شناخت خوبی از کارکردهای جمعی ندارند و در بازی‏‌های سیاسی از تاکتیک های جمعی کمتری استفاده کرده‏‌اند.

تعدد احزاب سیاسی در بسیاری جوامع، حاک از تنوع فکری و فضای پلورالیستی مطلوب است. اما، در افغانستان به ویژه در جامعه…، این فرایند ناشی از ضعف بوده است نه از موضع قوت آن. در ابتدای ورود همگی به مسایل سیاسی، به دامان جنگ‏‌های خانمان سوز داخلی افتادند که به رغم کوتاه بودن، تلخ و ناگوار بود.

در این رویکرد همگانی، حزب در راس سنت‏‌های اجتماعی قرار گرفت و آموزه‏‌ها و کارکرد‏های آن بصورت هنجار‏های قومی رواج یافت؛ گرچه احزاب جهادی بعداً دست از خصومت و نزاع برداشتند، اما به علت نداشتن روحیه‏‌ی همکاری و علاقه به کارهای جمعی، هیچ گاه ائتلافی نیرومند و مطلوب تشکیل نشد.

4 – ضعف همبستگی و همکاری نخبگان

نخبگان سیاسی هر کشوری طلایه‏‌داران فعالیت‏‌های سیاسی هستند. همبستگی و وفاق آنان، می‏تواند جامعه را به سوی اهداف مطلوب آن به نحوی سریع و موثر سوق دهند. نخبگان سیاسی افغانستان مخصوصاً برخی از مردم ما، که همان فعالان سیاسی هستند به دلیل نداشتن روحیه‏‌ی همکاری تنوانسته اند، از فرصت‏‌های به وجود آمده برای مردم استفاده مطلوب کنند. همچنین، از فرصت‏‌های قانونی به وجود آمده برای همه ملت زمانی می‏تواند به گونه‏‌ای رضایت بخش تامین شود که فعالان سیاسی، جدا از منافع شخصی و حزبی خود عمل کنند.

مشکل اجرای پروژه های بازسازی در مناطقی از کشور، از جمله شاهراه‏‌های مثلاً«مزار شریف کابل، سمنگان کابل، سمنگان دره صوف، هرات کابل، هرات شمال، و….» که از مرکز افغانستان می گذرد و مردم ما را به شبکه‏‌ی حمل و نقل کشوری و بین المللی پیوند می‏دهد، معلول عوامل زیاد، به خصوص به توجهی نخبگان سیاسی است.

علاوه براین، در بسیاری از جاهای حساس کشوری، فعالان سیاسی ما وحدت و اتحاد را که از آنها انتظار می‏رفت، به نمایش نگذاشته‏‌اند که موجب شده جامعه ما از عواقب آن متضرر شود. همین مسله ای« اتخابات مجلس و شورای شهر» و نمونه های عینی آن می باشد؛ اظهار نظری فوق اقوام، گرچه بسیاری از مسایل کشوری و بین‏‌المللی را پیش‏‌بینی نتیجه انتخابات نادیده گرفته است، بخوبی از وضعیت آشفته رهبران سیاسی کشور و بخصوص برخی از مردم افغانستان حکایت می کند.

در پارلمان افغانستان و همه‏‌ی صحنه‏‌های سیاسی این کشور، دو رقابت توآمان جریان دارد: نخست، جنبه‏‌ای قوم گرایی که صحنه‏‌ی سیاسی را به دو گروه تقسیم کرده است و در زمان انتخابات ریاست پارلمان قبلی، بیشترین رقابت بین دو در جریان بوده است. ثانیا، رقابت جریان‏‌های سنتی و سکولار که دولت را در بسیاری از مسایل در مقابل پارلمان قرار می‏دهد.

0 پیام برای این مطلب ثبت شده