هیئت حل اختلاف مجلس، «رحمانی» را به عنوان رییس دور هفدهم پارلمان معرفی کرد

کمیته ۲۷نفری برای حل منازعه مجلس، «میررحمان رحمانی» را به عنوان رییس مجلس نمایندگان انتخاب کردند.

پیش از این، کمیته ۲۷ نفری پشت درهای بسته و دور از رسانه‌ها در حال رایزنی انتخاب رئیس‌ مجلس بودند.

پس از آن که هیات ۱۵ نفری نتوانست راه حل بیرون رفت را ارائه کند، مجلس ۲۷ تن از نمایندگان را توظیف کرد تا برای این معضل راه حل قانونی پیدا کنند.

یادآوری می کنیم، که پس از رای گیری نمایندگان برای انتخاب رئیس مجلس نمایندگان مناقشه بین طرفداران رحمانی و اصولی آغاز شد و تا دیروز این مناقشه دوام داشت.

منبع: خبرگزاری اطلس

0 پیام برای این مطلب ثبت شده