وزیر سابق طالبان به کابینه «اشرف غنی» راه یافت!

رئیس جمهور غنی، طی حکمی مولوی عبدالحکیم منیب را به عنوان نامزد وزیر وزارت ارشاد، حج و اوقاف منصوب کرد.

مولوى عبدالحکیم منیب، رئیس حزب حرکت انقلاب اسلامى مردم افغانستان مى باشد و در زمان حاکمیت طالبان، به عنوان معین وزارت سرحدات و قبایل نیز ایفاى وظیفه نموده بود.

پیش از این، فیض محمد عثمانی به عنوان وزیر ارشاد، حج و اوقاف افغانستان کار می کرد.

منبع: خبرگزاری اطلس

0 پیام برای این مطلب ثبت شده