پاکستان ناراحت، افغانستان خوشحال

رئیس‌جمهور دونالد ترامپ طوفانی از آتش را در سراسر پاکستان برافروخت وقتی که کمک‌های تخمینی ۲ میلیارد دالری امنیتی امریکا را به اسلام آباد قطع کرد. این امر بعد از این صورت گرفت که پاکستان را متهم به ادامه پناه دادن به طالبان افغان کرد با وجود ماهها هشدار مبنی بر این که کاسه صبر امریکا در حال به سر رسیدن است.

پالیسی پاکستان در افغانستان از متحدان ناتوی که هنوز سرباز در افغانستان دارند، متفاوت بوده است. تنها چین، روسیه و ترکیه تاکنون از اسلام آباد حمایت کرده اند.

مشاجرات طولانی بر بحران سیاسی داخلی پاکستان افزوده است. از سویی بحران در روابط امریکا و پاکستان احتمالا بتواند مشکلاتی را برای ۱۴ هزار نیروی ناتو و امریکایی در افغانستان که تا حد زیادی وابسته خطوط اکمالاتی از بندر کراچی هستند، داشته باشد.

اقدام آقای ترامپ باعث خوشحالی در کابل شده است جایی که رهبران افغان سال ها می شود از امریکا خواسته اند بر پناهگاهای مورد ادعای شان در پاکستان بویژه بر شبکه حقانی وابسته به طالبان سخت گیرد. کم از کم هشتاد نفر در حملات انتحاری در کابل تنها ظرف دو ماه اخیر کشته شده اند.

ناکامی امریکا در اقدام به موقع دلیل عمده‌ای در تخریب روابط بین رئیس جمهور قبلی حامد کرزی و واشنگتن و یک مسئله مهم بین رئیس جمهور غنی و امریکا بوده است. اما درحالی که مداخله آقای ترامپ دولت آقای غنی را تقویت خواهد کرد تثیرات مخالفی بر پاکستان خواهد داشت.

پاکستان از تابستان به این سو در حالت بحران سیاسی قرار داشته است وقتی که نوازشریف مجبور به کناره گیری از قدرت در پی اتهام های مرتبط با فساد گردید. حزب مسلم لیگ وی هنوز حکومت ادامه می دهد اما دو پارچه شده است و با مخالفت شدید مواجه بوده و در منازعه با ارتش قدرتمند این کشور قرار دارد. انتخابات قرار است این تابستان برگزار گردند اما هیچ اطمینانی وجود ندارد که در وقت خود برگزار شوند.

آقای شریف از برکناری اش ناراحت است و سخنان اخیر وی انتقاداتش از ارتش کنترول بر سیاست داخلی و خارجی کشور از سوی این نهاد را واضح ساخته است. وی گفته است که درباره این که چگونه ارتش به وی در آوردن صلح به افغانستان و بهبود روابط با هند کمک نکرد، دست به افشاگری خواهد زد.

آقای ترامپ بسیار در پاکستان منفور است اما درباره این که چگونه با این موضوع برخورد شود در پاکستان احتمال یک موضع گیری شدید وجود دارد. بسیاری ارتش را در کمک به شبه نظامیان در افغانستان و کشمیر و همچنین تندروان داخلی متهم می‌کنند.

ارتش و حامیانش مکررا به تلفات زیادشان در مبارزه با طالبان پاکستان اشاره کرده اند. با آن هم تنها خود ارتش می تواند سیاست نسبت به طالبان افغان را که در پاکستان پنهان شده اند، تغییر دهد.

درحالی که مظاهرات سیاسی از سوی احزاب اسلامی و گروههای افراطی رهبری می شوند و برخی سیاستمداران در مظاهرات ضد امریکایی در خیابان ها در صف جلو قرار دارند، ارتش در ابتدا موضع سختی نسبت به تقاضاهای امریکا از اسلام آباد گرفت.

اما بسیاری در پاکستان بویژه در ارتش عمیقا نگران اند که فراخوان آقای ترامپ در سال گذشته برای تقویت روابط با هند و شراکت با آن کشور در افغانستان منتهی به محاصره پاکستان از سوی همسایه و دشمن اصلی اش شود.

بنابراین تهدیدها درباره تعلیق اکمالات امریکایی‌ها به افغانستان از طریق بندر کراچی، هدف قرار دادن هواپیماهای بدون سرنشین امریکایی و محدودسازی استفاده امریکا از فضای هوایی پاکستان در سراسر مرز به میان آمده است. عمران خان رهبر اپوزیسیون و خواجه آصف وزیر خارجه مشخصا در احساسات ضد امریکایی پر سروصدا بوده اند.

یک چنین اقدامی نه تنها شکاف در روابط امریکا و پاکستان را افزایش خواهد داد بل جنگ به رهبری امریکا بر ضد طالبان را به مخاطره خواهد انداخت و حکومت کابل را تضعیف خواهد کرد.

  • منبع: تایمز مالی/ برگردان: شاهمردی

0 پیام برای این مطلب ثبت شده