پایان جرگۀ صلح؛ شرکت کننده‌گان در قطع‌نامه‌یی خواهان آتش‌بس شدند

لویه جرگۀ مشورتی صلح، پس پنج روز رأی‌زنی دربارۀ چگونگی صلح با طالبان امروز (جمعه، ۱۳ ثور) پایان یافت.

اعضای این لویه جرگه قطع‌نامۀ پایان این نشست را پیش از چاشت امروز در نشست عمومی جرگه در حضور رییس‌جمهور اعلام کردند.

در این قطع‌نامۀ ۲۳ماده‌یی آمده‌است که بخش بزرگی از شهروندان کشور از پیامدهای ناگوار جنگ آسیب دیده‌اند و ازهمین‌رو  اعضای جرگه از طالبان می‌خواهند تا از جنگ دست بردارند و در آبادی کشور سهم بگیرند.

در قطع‌نامه، از حکومت و طالبان خواسته شده‌است تا به مناست ماه رمضان سر از آغاز ماه رمضان آتش‌بس اعلام کنند و نیز زمینه‌سازی برای تبادله و رهایی زندانیان صورت گیرد.

در بخش دیگر قطع‌نامه، بر حفظ نظام جمهوری اسلامی و نیز قانون اساسی تأکید شده‌است و آمده‌است که تعدیلات در این قانون بربنیاد اصول پسندیده ممکن است.

قطع‌نامه می‌افزاید که نیاز است تا از یک آدرس واحد افغانستان شمول وارد گفت وگوهای صلح با طالبان شد وهیئت باید شامل پنجاه تن باشد.

در همین حال، رییس‌جمهور غنی که در مراسم اختتامیه این جرگه سخنرانی می‌کرد، گفت که قطع‌نامۀ این جرگه نقشه راه و پلان عمل دولت افغانستان خواهد بود.

آقای غنی افزود که تمامی اقدامات برای عملی‌سازی این قطع‌نامه به‌گونۀ سریع از سوی دولت روی دست گرفته خواهند شد. به گفتۀ او، نهادهای مربوط به صلح با هریک از اعضای جرگۀ صلح به‌گونۀ دوامدار در تماس خواهد بود و از همین‌رو کار جرگه به‌گونۀ دوامدار ادامه خواهد داشت.

رییس‌جمهور همچنان اعلام کرد که به پاس احترام به جرگه و رسیدن ماه رمضان ۱۷۵زندانی گروۀ طالبان را آزاد می‌سازد. او از طالبان هم خواست تا برای رهایی زندانیان یک‌دیگر با حکومت گفت وگو کنند.

رییس‌جمهور گفت که افغانستان می‌خواهد تا خود میزبان گفت وگوهای صلح باشد و طالبان باید برای گفت‌وگو در داخل افغانستان آماده‌گی داشته باشند.

جرگۀ مشورتی صلح به روز دوشنبه (۹ثور) آغاز شد و در آن ۲۳۰۰شرکت کننده روی چهار موضوع کلیدی صلح رأی‌زنی کردند.

منبع: طلوع نیوز

0 پیام برای این مطلب ثبت شده