پروژه‏‌ی تاپی، روزنه‌امید

مسئولین در وزارت امور خارجه افغانستان از پیشرفت‏‌های چشمگیر در راستای عملی شدن پروژه‏‌ی تاپی خبر می‏‌دهند.

گفتنی است که نوزدهمین نشست وزرای نفت و گاز و معادن چهار کشور عضو پروژه‏‌ی تاپی (افغانستان، ترکمنستان، پاکستان و هند) هفته‏‌ی پیش برگزار شد.

سراج‏الحق سراج، معاون سخنگوی وزارت خارجه افغانستان در این باره می‏گوید که نشست چهارجانبه کشورهای عضو پروژه‏‌ی تاپی با پیشرفت‏‌های چشم‌گیری در راستای عملی شدن این پروژه همراه بوده است.

آقای سراج نوزدهمین نشست وزرای نفت و گاز و معادن چهارکشور عضو پروژه‏‌ی تاپی را که در آن به یک سلسله توافقات مهم دست یافته‏‌اند، گام مهمی در راستای تطبیق این پروژه می‏‌خواند.

وی بیان داشت که هفته‏‌ی گذشته وزرای معادن و نفت و گاز کشورهای عضو این پروژه نشستی داشتند و ترکمنستان در نتیجه مذاکرات ابتدایی که با شرکت فرانسوی توتال داشت به توافقات مهمی دست یافته است.

معاون سخنگوی وزارت خارجه افغانستان تصریح نمود: «نماینده شرکت توتال که در این جلسه دعوت گردیده بود، اشتراک توتال در کنسورسیوم را مشروط به ایجاد موافقتنامه بلندمدت با ۲۰ تا ۳۰ سال اعتبار، حصول دوباره مصارف شرکت از عایدات گاز و شمولیت شرکت در تفحص و استخراج گاز و سهم در فایده گاز استخراج شده دانسته است.» گفتنی است که با تطبیق پروژه‏‌ی تاپی به طول ۱۸۰۰ کیلومتر، همه‏‌ساله ۳۴ میلیارد مترمکعب گاز ترکمنستان از طریق خاک افغانستان به پاکستان و هند انتقال خواهد شد.

گفته می‏شود که از پروژه‏‌ی تاپی، افغانستان سالانه حدود ۴۰۰ میلیون دالر مفاد به دست می‏‌آورد.

0 پیام برای این مطلب ثبت شده