پنتاگون در حسابدهی ۳ میلیارد دالر کمک به افغانستان مشکل دارد

نهاد نظارتی وزارت دفاع ایالات متحده میگوید که پنتاگون از سرنوشت ۹۵۰۰۰ عراده وسایطی که به دسترس نیروهای دولتی افغانستان قرار گرفته، آگهی مطلوب ندارد.

بر اساس یک گزارش تازۀ ریاست تفتیش وزارت دفاع ایالات متحده، این نهاد نظارتی دریافته که فرماندهی مشترک انتقال امنیت در افغانستان (CSTS-A) نمی‌تواند حساب آن سه اعشاریه یک میلیارد دالر از پول مالیه‌دهندگان امریکایی را پس دهد که از سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۷ برای کمک به اردو و پولیس افغان در اختیار حکومت افغانستان گذاشته است.

گزارش سرمفتش پنتاگون می‌افزاید: این نبود حساب‌دهی، پول کمک‌شده به افغانستان را در معرض «تزویر، اسراف، و سواستفاده» قرار می‌دهد.

در بخشی از گزارش سرمفتش وزارت دفاع امریکا آمده است: «مقامات فرماندهی مشترک انتقال امنیت در افغانستان، کمک مستقیم ایالات متحده را که در اختیار وزارت‌های دفاع و داخله افغانستان – نهاد‌های رهبری کنندۀ اردو و پولیس ملی – گذاشته شده، به گونۀ مؤثر تنظیم و نظارت نکرده‌اند.»

هدف از تنظیم و نظارت کمک‌های مستقیم ایالات متحده به وزارت‌های دفاع و داخلۀ افغانستان، افزیش مؤثریت و ظرفیت‌های این وزارت‌خانه‌ها خوانده شده، تا نیرو‌های ملی افغان بتوانند مسلکی تر و برخود متکی تر عمل کنند.

مقامات فرماندهی مشترک انتقال امنیت در افغانستان، که مسوول تمویل و آموزش‌دهی به نیرو‌های افغان‌اند، می‌گویند: اگر کدام کاستی‌ای در کار‌شان وجود داشته باشد، دلایل عمدۀ آن «کمبود منسوبین و نگرانی‌های امنیتی» است. اما سرمفتش وزارت دفاع امریکا می‌گوید: در سیستم نیز نارسایی‌هایی وجود داشته است.

گزارش سرمفتش می‌افزاید که مقامات نظامی فرماندهی مشترک انتقال امنیت در افغانستان، در زمینۀ رشد ظرفیت‌های افغانها و رسیدن‌شان به نقطه‌ای که دیگر متکی به خود باشند، اهداف «غیرواقعبینانه و غیرقابل دسترس» را برای آنان تعیین کرده است. حکومت افغانستان هنوز هم در فراهم‌آوری اکمالات به نیرو‌های ملی افغان، به ایالات متحده وابسته است، زیرا مقامات امریکایی به طور کافی زمینۀ آموزش‌دهی را فراهم نساخته‌اند.

در سلسلۀ تحقیقات نظارتی پیرامون عملکرد فرماندهی مشترک انتقال امنیت در افغانستان، از سال ۲۰۱۵ به‌این‌سو، این هشتمین، و آخرین گزارش سرمفتش وزارت دفاع ایالات متحده بود.

در گزارش‌های قبلی نیز سرمفتش پنتاگون از مسایل گستردۀ داخل فرماندهی مشترک پرده برداشته بود، از جمله این که فرماندهی مشترک انتقال امنیت در افغانستان نتوانسته بود حساب مهمات به ارزش ۷۰۰ میلیون دالر را که بین سالهای ۲۰۱۵ – ۲۰۱۷ به دسترس نیرو‌های امنیتی افغان قرار گرفته بود، پس بدهد.

0 پیام برای این مطلب ثبت شده