پنجاه درصدداروی غیر قانونی در بازار!

مسئولان کمیته ارزیابی و مبارزه با فساد اداری در جریان نشر گزارش‌های غضب زمین و ادویه غیرقانونی

کمیته ارزیابی و مبارزه با فساد اداری می‌گوید که ۲،۱ میلیون جریب زمین در افغانستان غصب گردیده و بیشتر از پنجاه درصد ادویه وارده به این کشورغیرقانونی است.

کمیته ارزیابی مبارزه با فساد اداری دو گزارش جداگانه را در مورد زمین‌های غصب شده در این کشور و روند وارد کردن ادویه نشر کرد که دراین گزارش‌ها از بودن فساد زیاد یادآوری گردیده است.

این ششمین گزارش این کمیته است که در مورد فساد اداری در نهادها و بخش‌های مختلف نشر می‌کند.

این کمیته می‏گوید که در روند وارد کردن دوا به افغانستان فساد زیاد وجود دارد و بیشتر ادویه وارد شده بی‌کیفیت وبه صورت قاچاقی وارد این کشور می‌گردد.

ایوا جولی، رئیس دوره‏ای کمیته ارزیابی و مبارزه با فساد اداری به خبرنگاران گفت که در مارکیت‌های افغانستان درحال حاضر به ارزش ۷۰۰الی ۸۰۰ میلیون دالر دوا وجود دارد که بیشتر از نصف آن به صورت غیرقانونی وارد گردیده است.

او گفت: «در این کشور به تعداد ۴۵۰ کمپنی خارجی وارد کردن ادویه ثبت گردیده است، به تعداد ۳۰۰کمپنی برای افغانستان ادویه تولید می‌کند، اما این کمپنی‌ها ادویه بسیار بی‌کیفیت تولید می‌کنند که حتا در پاکستان هم به فروختن این دواها اجازه داده نمی‌شود و اگر افغانستان را با هند مقایسه کنیم، هند بیشتر از ۳،۱ میلیارد نفوس دارد و فقط ۹۳کمپنی برای این کشور ادویه تولید می‌کند اما به افغانستان ۳۰۰ کمپنی

خانم جولی، افزود که در وارد کردن ادویه در افغانستان مقام‏‌های عالی رتبه، اعضای پارلمان و وزرای این کشور دست دارند.

او گفت که فساد در بخش دوا یک فاجعه بزرگ در مقابل بشریت است و افغان‌ها از این بابت با مشکل زیاد روبرو هستند.

خانم جولی افزود که دردفاتر سرحدی گمرکات، کنترول از ورود ادویه بی‏‌کیفیت نمی‌شود و گاهگاهی کارمندان گمرک با گرفتن رشوت اجازه عبور موترهای مملو از ادویه بی‏‌کیفیت را می‏‌دهند و به نام ادویه باکیفیت در بازار اجازه فروش به آن داده می‌شود.

او گفت که در وزارت صحت عامه این کشور نیز متخصصان کنترول ادویه وجود ندارد.

0 پیام برای این مطلب ثبت شده