پول کم و امکانات ناچیز؛ وضعیت کارگران معدن در افغانستان

در زمان جنگ‌های داخلی، بخش اعظم استخراج معادن افغانستان را قاچاق سنگ‌های قیمتی و استخراج غیرحرفه‌ای و غیرقانونی آنها تشکیل می‌داد. با ایجاد حکومت موقت در سال ۲۰۰۱ میلادی، وزارت معدن و نفت، شمار زیادی از «ظواهر معدنی» افغانستان را به مزایده گذاشت و به شرکت‌های خصوصی قرارداد کرد.

ظواهر معدنی یکی از اصطلاحات پرکاربرد در صنعت معدن‌ افغانستان است و به آن‌دسته از معادن گفته می‌شود که اطلاعات دقیقی از حجم و موقعیت کان آن در دست نباشد و صرفاً براساس برآوردهای تجربی و غیرعلمی مشخص شده باشد.

براساس گزارش‌های نشر شده ریاست بازرسی فنی معادن، حدود ۱۴۰۰ معدن به طور خودسر استخراج می‌شوند.

در تمام معادن افغانستان، استخدام کارگران غیرحرفه‌ای و زیر سن، نبود دسترسی به کمک‌های اولیه‌ای بهداشتی، نبود وسایل آتش‌نشانی و عدم استفاده از وسایل ایمنی کاملاً مشهود است. در این زمینه تفاوت میان معدن قرارداد شده و خودسر دیده نمی‌شود. در کنار آن آزار و اذیت کارگران و عدم پرداخت حقوق مشکلات دیگر است.

در شماری از ظواهر معدنی، مواد ساختمانی همانند سنگ، ریگ و جغل، زغال‌سنگ، نمک و کرومیت، مردم محل به طور خودسر و بدون درنظر گرفتن قواعد فنی و ایمنی، استخراج می‌شوند. وزارت معدن افغانستان استخراج شماری از ظواهر معدنی افغانستان را در برابر مبلغ معین پول به شرکت‌های خصوصی قرارداد کرده است.

خواست‌های دولت از این شرکت‌ها استخراج معادن با در نظرداشت معیارها و استنداردهای استخراج معدن‌ است که در بندهای مختلف قرارداد با این شرکت‌ها، بر «رعایت قواعد صحی و ایمنی»،»استخدام انجنیران و کارگران فنی و حرفه‌ای» تاکید شده ‌است. روزانه صدها کارگر معدن‌، در تونل‌های بدون استحکام و غیر استاندارد مصروف کندن‌ سنگ زغال‌هستند. در محل کار از داکتر، مرکز صحی، کپسول‌های آتش‌نشانی و کمک‌های اولیه خبری نیست.

لغزش و ریزش طبقات در داخل این تونلهای زغال‌سنگ، آتش‌سوزی، کمبود اکسیژن و نبود سیستم تصفیه هوا سالانه جان ده‌ها کارگر را می‌گیرد.

کارگران از ابزار ابتدایی همانند بیل و کلنگ استفاده می‌کنند و زغال کنده شده را با اُلاغ به بیرون تونل می‌آورند. شرکت‌های قراردادی ظواهر زغال‌ سنگ شامل قرارداد را به کارگران محل به اجاره داده و آنها بدون رعایت معیارهای لازم در بدل حقوق اندک به استخراج زغال سنگ می‌پردازند.

سختی کار باعث شده که بجای کارگران محلی کارگران از مناطق دور دست مثل ولسوالی شهرستان و ولایت دایکندی در مرکز افغانستان در این معادن به کار گماشته شوند.

0 پیام برای این مطلب ثبت شده