پیام‎های عاشورا برای بشریت

بار دیگر ماه محرم از راه رسیده و نوید رخداد بزرگ و تاریخی را میدهد که هرگز کمرنگ نشده و تا پایان عمر انسان درخشان باقی خواهد ماند. این واقعه چیزی نیست جز همان قیام تاریخی که با هفتاد و دو یاور راستین رقم خورد و توانست لشکریانی را شکست دهد که در ظاهر امر احساس پیروزی و افتخار میکردند.

امام حسین (ع) و یاران صدیق‌‏اش با فداکاری و جان نثاری که از خویشتن نشان دادند، جدا از پیامهای اعتقادی که ایمان به معاد، حقانیت راهی که انتخاب کردند و توصیه به اعمال عبادی و الهی بود، به خوبی این حقیقت را آشکار ساختند که آزادگی در آن است که انسان کرامت و شرافت خودش را بشناسد و تن به پستی و ذلت و حقارت و اسارت دنیا و زیر پا نهادن ارزشهای انسانی ندهد.

ایثار و فداکاری برای احیای حقیقت از جلوههای بارز قیام عاشورا است که بایستی در هرسال از مراسم تجلیل، این واقعه برجسته گردد. در صحنهی عاشورا نخستین ایثارگر خود حضرت عباس بود که حاضر شد جان خود را فدای دین خدا کند و رضای او را بر همه چیز برگزیند، اصحاب آن حضرت نیز هر کدام ایثارگرانه جان خویش را فدای امام خویش کردند. امام حسین (علیه السلام) در آغاز حرکت خویش از مدینه تنها با توکّل بر خدا این راه را برگزید و در تمام مسیر، تنها تکیه گاهش خدا بود، حتّی توکّلش بر یاران همراه هم نبود. ازاین رو از آنان خواست که هر کس میخواهد برگردد و همین توکل باعث شد هیچ پیشامدی نتواند در عزم او خلل وارد کند.

خود ساختگی و جهاد با نفس زیربنای جهاد با دشمن بیرونی است و بدون آن، این هم بی‏ثمر است و کربلا سرشار از این مجاهدتهاست. شجاعت عاشوراییان، ریشه در اعتقادشان داشت، آنان که به عشق شهادت میجنگیدند از مرگ ترس نداشتند تا در مقابله با دشمن سست شوند و به همین دلیل لشکریان دشمن پیوسته از برابرشان میگریختند و چون توان مبارزه فردی را با آنها نداشتند به طور جمعی حمله کرده و آنها را به شهادت می رساندند.

آنچه حماسه کربلا را ماندگار و جاودانه کرد، روحیه‌ی مقاومت و صبر امام حسین (علیه السلام) و یاران و همراهان او بود. حضرت در یکی از منزلگاههای میان راه این گونه فرمود: «صبر ومقاومت کنید ای بزرگ زادگان! چرا که مرگ شما را از رنج و سختی عبور می دهد و به سوی بهشت گسترده و نعمتهای همیشگی میرساند

امام (علیه السلام) و خاندان و اصحاب آن حضرت در مواقع و مواطن مختلف عزت و افتخار، خود را در عمل و گفتار به منصهی ظهور رساندند و در مقابل، ذلت و خواری یزید و دودمان ناپاکش را اثبات کردند. نهضت عاشورا برای احیای ارزش های دینی بود و از جمله آنها حفظ حجاب وعفاف زن مسلمان است. دختران و خواهران امام (علیه السلام) مواظب بودند تا حریم عفاف اهل بیت پیامبر تا آن جا که می شود، حفظ و رعایت شود.

امام حسین (علیه السلام) و یارانش زیباترین جلوههای جوانمردی و فتوت را در حماسه عاشورا از خود نشان دادند، چه با حمایت شان از حق، چه با جانبازی در رکاب امام خویش تا شهادت و چه در برخورد انسانی با دیگران حتی دشمنان.

وقتی به صحنهی عاشورا مینگریم، مظاهر برجستهای از وفا را میبینیم. شب عاشورا سیدالشهدا(علیه السلام) وقتی با اصحاب خود صحبت میکند، وفای آنان را میستاید و میفرماید: «من باوفاتر و بهتر از اصحابم، اصحابی نمیشناسم

با این حساب، بسی ارزنده و بجا خواهد بود که در ایام محرم و مراسمهای بزرگداشت رخداد بزرگ و تاریخی عاشوار به مواردی پرداخته شده، نشر و تبلیغ گردد که در قیام عاشورا و حرکت امام حسین به آن اهمیت داده شده جزئی از اهداف این نهضت بزرگ به شمار میآمد.

مواردی چون ایثار و فداکاری، حماسه و صبر، شجاعت و غیرت، وفا و حجاب، جوانمردی وفتوت، جانبازی و جهاد با نفس، از جمله پیامهایی اند که مصداق بارز آن در تمامی جریانهای عاشورا از مدینه تا کربلا و از کربلا تا شام مشاهده میشود. لذا بهتر است تا تمامی کسانیکه به پاسداشت این رخداد به پا میخیزند، بیشتر از جنبههای شعاری محض، به شعور عاشورا توجه نموده و اهداف آن را نشر و تبلیغ نموده و عمل به آنها را سرمشق حیات انسانی خویش قرار دهند.

بی تردید هرگاه چنین امری در روند بزرگداشت از عاشورا روی دست گرفته نشود، تجلیل از این مناسبت بس عظیم معنای واقعی خویش را از دست داده و شعاری بودن محض، ما را از رسیدن به عمق این واقعه باز خواهد داشت.

0 پیام برای این مطلب ثبت شده