کابل – مسکو، نیازمند همکاری مستمر

هفتهی گذشته وزیرامور داخله روسیه به کابل سفر کرده و با رئیس‌جمهور کشور دیدار کرد. محمد اشرف غنی، رئیس‌جمهور و ولادیمیر کولوکولتسیف، وزیر داخله روسیه در کاخ ریاست‌جمهوری دیدار و در مورد گسترش همکاری‌ها میان دو طرف در عرصه‌های گوناگون گفت‌وگو شده است. کمک روسیه به افغانستان در بخش‌های اقتصادی و امنیتی بخشی از گفت‌وگوها در این دیدار را تشکیل داده است.

در بیانیه دفتر ریاست‌جمهوری افغانستان آمده است که اشرف غنی و کولوکولتسیف هراس‏افکنی را تهدیدی بزرگ برای منطقه و جهان خوانده و بر مبارزه با این پدیده تاکید کردند.

روسیه در سال‌های گذشته از حامیان عمده دولت افغانستان بوده که در عرصه‌های گوناگون در این کشور سرمایه‌گذاری و همکاری کرده است. این سفر نیز اولین دید و بازدید مقامهای دو کشور نیست. پیش از این نیز گفتوگوهای جدی میان دو کشور در سطح مقامهای عالی انجام شده است. سنبلهی سال گذشته نیز هیئت اقتصادی به سرپرستی معاون وزارت انرژی روسیه با حامد کرزی، رئیس‌‏جمهور پیشین کشور در مورد گسترش روابط اقتصادی صحبت نمودند. در آن زمان نیز آقای کرزی به هیئت روسی اطمینان داد که افغانستان در زمینهی گسترش هر چه بیشتر روابط تجاری و اقتصادی میان دو کشور، آماده همکاری است. در آن زمان نیز یوری سنت‌یورین که ریاست کمیسیون مشترک بین‌الحکومتی همکاری‌های تجاری و اقتصادی روسیه و افغانستان را نیز به عهده داشت اظهار داشت که دولت و بازرگانان روسیه خواهان گسترش روابط تجاری و اقتصادی با افغانستان بوده و به همین دلیل هیئتی را به افغانستان اعزام کرده‌اند. این هیئت اعزامی روسیه به افغانستان که متشکل از 53 نفر بود رایزنی‌های اقتصادی خود را با هیئت اقتصادی افغانستان در چارچوب کمیسیون مشترک بین‌الحکومتی همکاری‌های تجاری و اقتصادی روسیه و افغانستان انجام داد.

بار دیگر سرگی نروشکین، رئیس پارلمان روسیه در راس یک هیئت بلندپایه به همراه لیوند سلاتسکی، رئیس کمیته مستقل کشورهای مشترک‌‏المنافع و همبستگی با کشورهای آسیا و اروپای این کشور در ماه سنبلهی سال گذشته، با رئیس‏‌جمهور کرزی دیدار کرد.

تمایل به همکاریهای همه‌‏جانبهی اقتصادی از سوی کابل و مسکو در حالی وجود دارد که خطوط اساسی رشد اقتصادی افغانستان در استفاده از ظرفیتهای منطقهای قابل تحقق بوده و این تفسیر بارها در نگاه و دیدگاه مقام‏‌های کابل نیز مطرح شده است. شکی نیست که در این میان نقش روسیه از اهمیت به سزایی برخوردار بوده و می‏تواند افغانستان را در رسیدن به تسهیلات اقتصادی موجود در کشورهای آسیای میانه کمک نماید. سرمایهگذاریهای این کشور در بستر مناسب اقتصادی افغانستان نیز خالی از لطف اقتصادی نخواهد بود. زیرا این مسئله از یکسو افغانستان را به سمت رشد اقتصادی سوق داده و از جانب دیگر، زمینه را برای موازنهی قوا در افغانستان در برابر قدرتهای غربی همسو با امریکا مساعد خواهد ساخت.

بدیهی است که همکاریهای دو کشور تنها در بعد اقتصادی حائز اهمیت نیست، بل ‏این همکاریها در سطوح گوناگون سیاسی، اقتصادی و امنیتی قابل گسترش بوده و از الزامهای مهم برای مدیریت و کنترول اوضاع منطقه، افغانستان و آسیای میانه است. چرا که گفته میشود دههی پیش رو یکی از فرازهای زمانی است که ممکن است آسیای میانه را به محور بحران مبدل ساخته و کانون منازعه را اندک‏اندک از سمت شرق نیز به روسیه و چین بکشاند.

لذا همکاری قدرتهای منطقهای با افغانستان برای جلوگیری از این رخداد بسی اهمیت داشته و در جلوگیری از نفوذ عناصر افراطی از خاک افغانستان تأثیرگذار خواهد بود. این همان چیزی است که امروزه شائبههای آن در شمال کشور قابل مشاهده است و گمان نمیرود که روسیه از این نکته غافل باشد.

بنابراین، گمان میرود که روسیه به صورت قاطع و جدی آمادگی دارد تا همکار قابل اعتماد و قوی افغانستان باشد. اما تمام سخن در این است که آیا دولت کابل با توجه به پیشینه‏‌ی ذهنی که از نظام سابق حاکم بر کاخ کرملین (شوروی سابق)‌داشته و ناگزیریهایی را که از ناحیهی حضور رقیب جدی روسیه (امریکا) در افغانستان احساس میکند، آیا خواهد توانست در خط مستمر همکاری با مسکو واقع شود؟ این است که باید دولتمردان کابل به تحلیل واقعبینانهی آن پرداخته و سیاستی را در پیش گیرند که در نتیجهی آن هم لعل به دست آید و هم دل یار نرنجد. شکی نیست که ‏این کار دشواری خواهد بود، ولی هرگاه دستگاه دیپلوماسی کشور فعالانه حرکت کند، این هدف محقق شده و این مهم میسر خواهد شد.

0 پیام برای این مطلب ثبت شده