کاهش سطح آبهای زیرزمینی کابل هشدار مجدد

نگرانی در مورد کاهش سطح آبهای زیرزمینی در کابل همچنان ادامه دارد. مسوولان حوزه دریایی کابل میگویند که امسال بارندگیها در این حوزه 47 درصد و سطح آبهای زیرزمینی در یک ماه گذشته، 3 تا 5 متر کاهش یافته است.

به گزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا)، مسوولان حوزه دریایی کابل با ابراز نگرانی نسبت به این کاهش سطح آبهای زیرزمینی، میگویند که کاهش روزافزون سطح آب های زیرزمینی نگران کننده است و سبب چالش های بزرگی در ولایت کابل خواهد شد.

معروف مسیر، رییس حوزۀ دریایی کابل، در این باره به طلوع نیوز گفت: «ناگزیری‌هایی وجود دارد و در قسمت مدیریت آبهای این حوزه، مسوولیت داریم و در این رابطه پلانهای تدابیری را بهخاطر استفاده از آب در سطح حوزه های فرعی هدایت دادهایم ،تا زمانیکه ما از آب کمی که وجود دارد استفاده خوب و مؤثر نماییم، تا حداقل همان ریسکهاییکه در خشکسالی وجود دارد را کم بسازیم».

سال گذشته وزارت انرژی و آب نیز بر اساس بررسیهای تازه، از کاهش روز افزون آبهای زیرزمینی شهر کابل به ویژه مناطق پرجمعیت در شمال و غرب پایتخت ابراز نگرانی کرده بود. بر اساس این بررسیهای تازه، سطح آبهای زیرزمینی کابل از یک تا 22 متر پایین آمده و اگر در این زمینه توجه نشود، کابل با کمبود جدی آب آشامیدنی روبرو خواهد شد. آمارهای وزارت انرژی و آب نشان میدهد که سالانه در شهر کابل 30 میلیون متر مکعب آب مصرف میشود، اما جذب و تولید آن به مراتب پایینتر از این آمار است.

افزایش حفر چاههای عمیق در بیشتر بخشهای شهر کابل حتی در گلدان جادهها سبب شده میزان آبهای زیرزمینی پایتخت با گذشت هر روز کاهش یابد و آب های شور جایگزین آبهای شیرین شود. درهمین حال، شماری از شهروندان کابل با ابراز نگرانی از کاهش روزافزون سطح آبهای زیرزمینی، حکومت را در تامین آب بهداشتی آشامیدنی در بخشهایی از کابل ناتوان میدانند.

آنان میگویند که در بیش از یک ماه گذشته، سه تا پنجمتر سطح آبهای زیرزمینی کاهش یافتهاند.

این شهروندان کارکرد حکومت را برای تامین آب آشامیدنی بهداشتی در پایتخت مورد انتقاد قرار میدهند و میگویند که درحال حاضر بخش زیادی از پایتخت با کمبود آب روبهرو است.

 یکی از شهروندان کابل به طلوعنیوز گفته است: «بیشتر مردم که دچار بیماریها میشوند، دلیلش همین آب است.»

این در حالی است که مسوولان وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث میگویند که در حال حاضر در کنار کابل، بیش از ۲۰ولایت کشور با خشکسالی روبهرو‌اند و زیانهای ناشی از خشکسالی امسال در بخشهایی از کشور، سبب بیجاشدن گروهی مردم شده است.

0 پیام برای این مطلب ثبت شده