کاهش ۵ درصدی ارزش افغانی دربرابر دالر طی پنج ماه گذشته

«ایمل هاشور» سخنگوی بانک مرکزی، اعلام کرد طی پنج ماه اخیر ارزش افغانی در برابر دالر امریکایی پنج درصد کاهش یافته‌است.

به بیان وی تنها در ماه ثور امسال، قیمت افغانی در برابر دالر امریکایی دو درصد کاهش یافته‌است.

با درنظرداشت کارگیری بیش از حد از دالر در واردات کالاها به کشور و نیز وجود کسر بزرگ بازرگانی، اثرهای کاهش ارزش افغانی در برابر دالر و افزایش نرخ اسعار خارجی بسیار چشم‌گیر بوده‌اند.

در یک ماه اخیر، بهای کالاها در بازارها روبه افزایش‌اند.

ادارۀ ملی احصاییه و معلومات، می‌گوید که در دوماه گذشته بهای مواد خوراکی در بازارها تا هفت درصد افزایش یافته‌اند.

در همین حال شماری از فروشندگان در پایتخت، می‌گویند که این مشکل توان خرید مردم را کاهش داده و در نهایت کاهش فروش را در بازارها نیز به میان آورده‌است.

منبع: خبرگزاری اطلس

0 پیام برای این مطلب ثبت شده