کاهش 66 درصدی رشد اقتصادی کشور

اداره مرکزى احصائيه می‌گوید که رشد اقتصادى کشور از ٦،٥ درصد به ٢،٢ درصد و عايد سرانه از ٧٧٢ به ٧٤٨ دالر امريکايى کاهش يافته است.

عزيزالله فقيرى، رئيس احصاييه هاى اقتصادى اداره احصائيه مرکزى، به آژانس خبرى پژواک گفت که درسال ١٣٩٢ رشد اقتصادى کشور ٦،٥ درصد بود و عايد سرانه هر افغان به ٧٧٢ دالر امريکايى مى‏رسيد.

اما به گفته او يافته‏‌هاى اين اداره نشان می‌دهد که درسال ١٣٩٣ رشد اقتصادى کشور به ٢،٢ درصد و عايد سرانه هر افغان به ٧٤٨ دالر امريکايى کاهش يافته است.

موصوف ناامنى‌‏ها، کاهش سرمايه‏‌گذارى‏ها و کمک‏‌هاى جامعه جهانى را از عمده‏‌ترين عوامل بدترشدن وضعيت اقتصادى درکشورعنوان کرد. وى گفت که اداره مرکزى احصائيه جزييات بيشتر در مورد وضعيت اقتصادى کشور بعدا اعلام می‌کند.

عبدالستارمراد، وزير اقتصاد کشور نيز هفته‌‏ی گذشته در يک کارگاه در کابل، در جواب سوالى گفت که ناامنى‏‌ها و نبود برنامه‏‌هاى متوازن، سبب پايين آمدن رشد اقتصادى در کشور شده است.

کارگاه يادشده به اشتراک نمايندگان وزارت‌‏هاى سکتوری به هدف آمادگى براى «کنفرانس بين‌‏المللى نفوس، انکشاف و اجنداى انکشاف بعد از سال ٢٠١٥» برگزار شد.

مراد که اخيراً به حيث وزير اقتصاد تقرر يافته است، گفت که بعد از اين بايد برنامه‏‌هاى اقتصادى جوابگوى نيازمندى‌‏هاى جامعه باشد و در آن اقليت‏‌ها درنظرگرفته شود و منحصر به يک منطقه نباشد.

به گفته وى قرار است شرکت‏‌کنندگان کارگاه مذکور، در چهار گروه اولويت‏‌هاى اقتصادى و انکشافى را تشخيص و بعداً به اساس آن پلان‏‌هاى کارى پنج ساله را تهيه نمايند.

به گفته او پلان کارى پنج ساله افغانستان، در کنفرانس بين‏‌المللى نفوس و انکشاف که درماه سنبله سال روان درمقر ملل متحد برگزار مى‏گردد، ارايه خواهد شد.

0 پیام برای این مطلب ثبت شده