کرونا در ایران؛ بیش از ۸۹ درصد مردم موافق قرنطینه شهرهای کانون شیوع کرونا هستند

براساس نتایج یک نظرسنجی که مرکز افکار سنجی دانشجویان ایران بین تاریخ های ۲۱ تا ۲۵ اسفند انجام داده بیش از ۸۹ درصد مردم ایران موافق قرنطینه شهرهای کانون شیوع کرونا هستند.

خبرگزاری ایسنا نوشته که در این نظرسنجی بیش از ۷۵ درصد شرکت کنندگان “به میزان زیاد و خیلی زیادی نگران ابتلای خود یا اعضای خانواده شان به ویروس کرونا” بوده اند.

همچنین با توجه به نتایج مقایسه‌ای داده‌ها زنان با حدود ۷۸ درصد، بیش از مردان با حدود ۷۳ درصد، نگران ابتلا به کرونا هستند.

از دیگر نتایج این نظرسنجی این است که افراد در گروه سنی ۳۰ تا ۴۹ سال بیشتر از افراد در گروه سنی بالا ۵۰ سال نگران ابتلای خود و یا اعضای خانواده شان به کرونا هستند.

در همین حال ۸۹.۴ درصد مردم ایران موافق قرنطینه شدن شهرهایی که ویروس کرونا در آنها شیوع بیشتری دارند هستند.

و طبق نتایج مقایسه‌ای داده‌ها، زنان با ۹۲.۶ درصد، بیش از مردان با ۸۷.۱ درصد، موافق قرنطینه شهرهای با شیوع بالا هستند.

منبع: بی بی سی فارسی

0 پیام برای این مطلب ثبت شده