کشوری بدون نظام اقتصادی

در ۱۱ سال گذشته،‌یک نظام مدون اقتصادی در کشور وجود نداشته است. افغانستان در گذشته به دلیل مداخلات پی درپی خارجی و جنگهای نفسگیر با استعمارگران شرق و غرب و درضمن بیکفایتی حکومتها، در توسعه و انکشاف اقتصادی از قافله پیشرفت بشری، عقب مانده است.

آذرخش حافظی؛ کارشناس و تحلیلگر مسایل اقتصادی، در گفتگوی ویژه با خبرگزاری “آوا” گفت که وضعیت اقتصادی افغانستان بیشتر مربوط به مسایل داخلی این کشور است؛ اگرچه عوامل خارجی نیز بی تاثیر نبوده؛ زیرا آنچه در طول تاریخ از طرف خارجیها بر حکومتهای افغانستان تحمیل شده عامل بیرونی محسوب میگردد.

حافظی علاوه کرد که عمدتاً نبود یک نظام اقتصادی مدون از طرف حکومت افغانستان که حداقل درطی ۱۱ سال گذشته میتوانست کمکهای جامعه بین المللی را جذب کند و آن را به سوی نهادهای اقتصادی ملی افغانستان کانالیزه نماید، وجود نداشته است.

حافظی گفت:”حکومت افغانستان در چندسال گذشته فرصتهای طلایی را از دست داده است؛ زیرا با مساعد بودن زمینه رشد اقتصادی، میتوانست تمام قدرت و نیروی خود را در راستای اشتغالزایی و توازن میزان تجارت و تولید بدیل صادرات و افزایش صادرات صرف نماید”.همچنین او گفت که دولت تا هنوز در جهت بالابردن ظرفیتهای اقتصادی، برنامه مشخصی ندارد وهمچنین اقتصاد درحال رکود و رو به ضعف است.

وی گفت که خارجیها هیچ وقت اقتصاد افغانستان را نخواهند ساخت؛ اگرچه به صورت غیرمستقیم سرمایه گذاری هایی شده است؛ اما در نحوه به کارگیری این سرمایه گذاریها مشکلات جدی وجود دارد. برنامه معینی وجود ندارد که چگونه در سطح تولید صنعتی و زراعتی و همچنین ایجاد خدمات عالی به کار گرفته شود. به گفته این تحلیلگر مسایل اقتصادی، سرمایه موجود باید درجهت بالابردن سطح آگاهی عمومی، آموزش وپرورش و همچنین استندردسازی نظام تعلیمی متناسب با میزان کار در افغانستان از طرف دولت به کار گرفته میشد.

به باور برخی تحلیلگران امور اقتصادی، فساد گسترده ای که در افغانستان وجود دارد سبب بالارفتن قیمت تمام کالاها گردیده و صنعت از رشد بازمانده است. به گفته آنان بی کفایتی حکومت، کمبود سرمایه اقتصادی، عدم اشتغال و توسعه عادلانه ثروت، نداشتن صنعت، بدهی های خارجی، وابستگی اقتصادی، عدم شکل گیری هویت ملی، تبعیض و قبیله گرایی، استبداد و عدم ثبات سیاسی از عوامل رکود اقتصادی در افغانستان محسوب میگردند.

0 پیام برای این مطلب ثبت شده