کمرنگی کارزارهای انتخاباتی در افغانستان

در سومین روز پیکارهای انتخابات ریاست جمهوری هیچ نامزدی مراسم انتخاباتی برگزار نکرد. 

شماری از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری می‌گویند که گفتگوهای صلح، افزایش ناامنی‌ها و سوء استفاده‌های رهبران حکومت وحدت ملی که نامزدان انتخابات ریاست جمهوری نیز استند از امکانات دولتی از علت‌های بی‌رنگ بودن پیکارهای انتخاباتی می‌توانند بود.

تصویرهای نخستین روزهای آغاز پیکارهای انتخاباتی ریاست جمهوری سال ۲۰۱۴ میلادی نشان می‌دهد که پیکارهای انتخاباتی پر رنگ بودند. اما در این انتخابات ریاست جمهوری  پیکارهای انتخاباتی نامزدان چندان  رنگی ندارد. 

تنها در روز نخست پیکارهای انتخاباتی رییس جمهور و رییس اجراییه و عنایت الله حفیظ برنامه‌های پیکارهای انتخاباتی برگذار کرده بودند.

شماری از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری حکومت و جامعه جهانی را از بهر واضح نساختن سرنوشت گفتگوهای صلح و برگزاری انتخابات ریاست جمهوری انتقاد می‌کنند.

اما مسایل دیگری را نیز علت بی‌رنگی پیکارهای انتخاباتی امسال می‌دانند.

شیدا محمد ابدالی، نامزد انتخابات ریاست جمهوری، گفت: «روز آغاز کمپاین انتخاباتی باید جشن می‌گرفتیم چون روزی است که به انتخابات آماده گی می‌گیرند. باید جشن می‌بود و خوشی می‌بود میان کاندیداها و مردم افغانستان؛ اما متأسفانه ماحولی که باید برای جشن برابر می‌کردیم ماحول را برابر نکردیم و مسوولیت آن به دوش حکومت است.»

شماری از دسته‌های انتخاباتی می‌گویند که پیکارهای انتخاباتی شان را آغاز کرده اند.

همایون جریر، عضو شورای رهبری حزب اسلامی گلبدین حکمتیار نامزد انتخابات ریاست جمهوری، گفت: «شاید یکی از علت‌های کم رنگ بودن کمپاین‌ها این باشد که تا هنوز هم بعضی از تیم‌ها منتظر صلح استند و  صلح برای شان اولویت دارد نسبت به انتخابات و دلیل دوم هم این است که تیم‌های زیادی به این باور استند که سوء استفاده شده و آن‌ها انتخابات شفاف می‌خواهند و تاکنون تضمین از سوی حکومت و کمیسیون انتخابات برای شان داده نشده.»

نهادهای ناظر بر روند انتخابات سوء استفاده رهبران حکومت وحدت ملی را که در انتخابات ریاست جمهوری نامزد استند، از علت‌های دل سردی نامزدان به آغاز پیکارهای انتخاباتی می‌دانند.

نعیم ایوب زاده، مسوول تیفا، گفت: «شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری که یازده نامزد عضو آن استند اعلام کرده اند که تا روز پنج شنبه پیکارهای انتخاباتی شان را تعلیق کرده اند تا رییس جمهور برای شان در بارۀ شفافیت و عادلانه بودن انتخابات ریاست جمهوری پاسخ بدهد.»

منبع: طلوع نیوز

0 پیام برای این مطلب ثبت شده