کمک سه و نیم میلیون دالری جاپان به شهرداری مزار شریف

کشور جاپان مبلغ سه میلیون و شش‌صد هزار دالر را با همکاری دفتر هبیتات در اختیار شهرداری مزار شریف قرار داد.

هم‏چنین برای انتقال کثافات و زباله‏‌های شهری به تعداد ۳۰ عراده سه‏‌چرخه در اختیار مقام‏‌های ناحیه دوم و پنجم شهرداری مزارشریف قرار داده شد تا از این موترسیکلت‏‌ها برای انتقال و جمع‏‌آوری زباله و کثافات در کوچه‏‌های این نواحی استفاده شود.

گفته می‏شود که این پروژه بر بنیاد پیشنهاد شورای محل ایجاد گردیده و از این سه چرخه‏‌ها برای پاکی و صفایی کوچه‏‌های فرعی استفاده خواهد شد .

عزیزالله که خود را راننده یکی از این سه‏‌چرخه‏‌ها معرفی می‏کند می‏گوید: «از این موترسیکلت‏‌ها که از طرف شهرداری برای گذرها داده شده، جهت پاکسازی کوچه‏‌های فرعی شهر استفاده می‏شوند

شکریه احمدی، رئیس شورای ناحیه پنجم شهرداری می‏گوید که آنان از جمله فعالیت‏‌هایی که انجام داده‏‌اند، خریداری زباله‏‌دانی و موترسیکلت‏‌های سه‏‌چرخه برای جمع‏‌آوری کثافات کوچه‏‌های فرعی شهر بوده است که جهت انتقال کثافات از آن استفاده صورت می‏گیرد.

این دو ناحیه از مدت دو ماه بدینسو زیر پوشش موسسه «هبیتات» قرار گرفته و این موسسه کوچه‏‌های فرعی و خیابان‏‌های این دو ناحیه را کانکریت و پخته‏‌کاری می‏‌کند که تا حال تقریبا ۹۰ درصد کارشان تکمیل گردیده و به زودی به بهره‏‌برداری خواهد رسید.

شهردار مزار شریف به مردم وعده داده که اگر از انتقال زباله‏‌ها توسط این وسایط نقلیه نتیجه مثبت بگیرند، تلاش می‏کند تا به همین شکل برای هشت نواحی دیگر نیز چنین خدماتی را فراهم نمایند.

0 پیام برای این مطلب ثبت شده