کمک فنلند برای بهبود وضع بهداشتی کشور

فنلند دو میلیون یورو برای حمایت از برنامه دفتر یونیسف افغانستان در بخش آب، بهداشت و حفظ الصحه کمک کرد.

دفتر یونیسف در افغانستان با نشر خبرنامه‌یی می‌گوید که این کمک سبب خواهد شد تا کودکان و خانواده‌های افغان بتوانند به آب آشامیدنی صحی، بهداشت و محیط سالم دسترسی یابند. خبرنامه افزوده که این کمک جزء تعهدات دوامدار فنلند برای مردم افغانستان بوده و در ادامه کمک‌های گذشته‌ی این کشور صورت گرفته است.

هانو رپاتی، سفیر فنلند در افغانستان گفته است: «جای بسی خرسندی است که ما به حمایت خویش از برنامه آب، بهداشت و حفظ الصحه یونیسف در افغانستان ادامه می‌دهیم، برنامه‌ی که می‌تواند در مطابقت به اولویت‌های ملی نتایج قابل ملاحظه‌یی برای زنان و اطفال افغان به ارمغان بیاورد.»

ادیال خودر، نماینده دفتر یونیسف در افغانستان گفته است که آب آشامیدنی صحی، بهداشت و حفظ‌ الصحه از اهمیت به‌سزای برخوردار بوده و روی عملکرد‌های صحی مردم پیامد‌های مثبت بجا خواهد گذاشت.

0 پیام برای این مطلب ثبت شده