کمک چهل میلیون دالری به دانشگاه امریکایی در افغانستان

اداره انشکاف بین‏‌المللی امریکا مبلغ چهل میلیون دالر را جهت تطبیق برنامه‌‏های جدید پنج ساله دانشگاه امریکایی افغانستان (AUAF) کمک کرد. این اداره به تاريخ 15اسد با نشر اعلامیه‌‏ای گفت که به خاطر برنامه‏‌های جدید دانشگاه امریکایی افغانستان، چهل میلیون دالر امریکایی را کمک کرده است.

دانشگاه امریکایی یکی از دانشگاه‏‌های پیشرفته در افغانستان است که هزاران محصل دختر و پسر افغان در این مکان مصروف آموزش هستند. این دانشگاه، در سال 2005 تأسیس شد و یک سال بعد از تأسیس 53 محصل افغان برای بار اول شامل این دانشگاه شدند.

بر اساس اعلامیه، حمایت از دانشگاه امریکایی در افغانستان یک بخش از برنامه جدید نقویت تحصیلات عالی، تحت نام همکاری با دانشگاه‌‏‏ها در این کشور است. هدف از این کمک، بهبود کیفیت سیستم آموزشی و اعتبار سیستم تحصیلات عالی و مساعدت برای انکشاف اقتصادی و اجتماعی در افغانستان خوانده شده است.

گفته می‏شود که برنامه کمک به دانشگاه‏‌های اداره انکشاف بین‌‏المللی امریکا با راهبردهای دولت افغانستان مطابقت دارد. این برنامه، وزارت تحصیلات عالی افغانستان را از کیفیت تحصیلات عالی در کشور با معیارهای بین‏‌المللی و نیازمندی‏‌های بازار، آگاه می‏سازد.

در اعلامیه آمده است که به منظور بالان بردن کیفیت سیستم آموزشی و فراهم کردن امکانات بیشتر، اداره انکشاف بین‏المللی امریکا مبلغ 92.7 میلیون دالر دیگر را به وزارت تحصیلات عالی و ده دانشگاه دیگر در افغانستان نیز کمک خواهد کرد.

این مبلغ به منظور افزایش دادن تعداد محصلان دختر، سیستم آموزشی جدید، اصول مدریت، کورس‏های آموزشی، در طول پنج سال به دانشگاه امریکایی کمک شده است.

همچنان دانشگاه امریکایی از طریق این مبلغ قادر خواهد بود تا همکاری‏های جدید و کسب اعتبار در افغانستان و کشور امریکا را به وجود آورد.

در حال حاضر، در این دانشگاه بیش از 2000 تن محصل مصروف تحصیل بوده و همه‌‏ساله شمار زیادی از جوانان افغان را جذب می‏کند. تاکنون این 198 تن با مدرک لیسانس و 23 نفر دیگر با مدرک ماستری در رشته اداره و تجارت از این دانشگاه فارغ شده اند.

0 پیام برای این مطلب ثبت شده