کمک کننده‌ها؛ مانع تطبیق برنامه‌های انکشافی

مقام‌های ولایت فراه می‌گویند متاسفانه تاکنون با گذشت چند سال هنوز هم ولایت فراه با داشتن یک میلیون نفوس با مشکل‌های زیادی رویارو می‌باشد.

اداره مستقل ارگآن‌های محلی کشور نشست یک‌روزه‌ای را به خاطر رشد و انکشاف ولایت فراه در کابل برگزار کرد.

داکتر اکرام که در این نشست صحبت می‌کرد گفت: «هدف اصلی این کنفرانس فعالیت‌های جامعه جهانی و حکومت افغانستان در قبال تعهدات کوتاه مدت و درازمدت‌شان جهت اولویت‌بندی برنامه‌های انکشافی ولایت فراه می‌باشد. وی افزود:«متاسفانه تاکنون با گذشت چند سال ولایت فراه با داشتن یک میلیون نفوس هنوز هم با مشکل‌های زیادی مواجه می‌باشد.

والی ولایت فراه در ادامه سخنانش از برنامه‌های انکشافی این ولایت یادآوری نموده تصریح کرد: «ساخت بند بخش‌آباد که یک پروژه ملی بوده و توانمندی آبیاری ۵ صد هزار هکتار زمین زراعتی را دارد، ساخت میدان هوایی ولایت فراه با هزینه ۶ میلیون دالر و ساخت جاده‌ی بندر ابو نصر فارابی که ۵۰ کیلومتر آن هنوز تکمیل نشده از برنامه‌های مهم این ولایت به شمار می‌آیند.

به گفته وی کمبود برق، نبود ارتباطات بین نهاد دولتی و عدم فعالیت‌های سیستم عدلی و قضایی از مشکل‌های عمده این ولایت محسوب می‌شوند.

در همین حال ویس برمک، وزیر احیا و انکشاف دهات درباره کارکرد این وزارت در ولایت فراه گفت: «وزارت احیا و انکشاف دهات در سال ۱۳۹۲ از طریق برنامه همبستگی ملی ۶ میلیون دالر را برای رشد انکشاف این ولایت در نظر گرفته است. وی افزود: «همچنان به خاطر برنامه‌های جاده‌سازی این ولایت برای ۸ پروژه بیش سه میلیون دالر و ۵۰۰ هزار دالر برای ۹ پروژه دیگر در نظر گرفته شده است.»

محمد آصف رحیمی، وزیر زراعت مالداری و آبیاری گفت: «در جریان یازده سال گذشته ۸۰ درصد کمک‌ها در ولایت‌های افغانستان از طریق کشورهای کمک‌کننده به مصرف رسیده اند که این کار خود باعث عدم توازن در برنامه‌های انکشافی شده است.»

وی خاطرنشان ساخت برای بیرون‌رفت از این مشکل‌ها کشورهای کمک‌کننده باید برنامه انکشافی‌شان را در ولایت‌های محروم هرسریع‌تر آغاز و تطبیق نمایند. به گفته وزیر زراعت و آبیاری برنامه‌های انکشاف زراعتی که از سوی این وزارت در ولایت فراه انجام شده شامل تنظیم منابع طبیعی، بلند بردن انکشاف زراعت، برنامه همبستگی ملی و ساخت جاده‌های روستایی به همکاری وزارت احیا و انکشاف دهات می‌باشد.

این درحالیست که بارها نماینده‌های مجلس نمایندگان از عدم توازن در برنامه‌های انکشافی از سوی دولت شکایت داشته و خواهان سهمیه بیشتر برای ولایت‌های محروم و دوردست شده اند.

0 پیام برای این مطلب ثبت شده