کمک ۳۲ میلیون دالری سازمان غذایی جهان به حکومت افغانستان

سازمان غذایی جهان (WFP) تفاهمنامه‏‌ای به ارزش ۳۲ میلیون دالر را با وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان به امضا رساند.

قرار است که این مبلغ در بخش‏‌های کمک غذایی به خانواده‏‌های فقیر و آموزش‏‌های فنی و حرفه‏‌ای به مصرف برسد.

واصل نور مهمند، سرپرست وزارت کار و امور اجتماعی حین امضای این تفاهمنامه در کابل اظهار داشت که بخشی از این پول در راستای فراهم آوری کلاس‏‌های آموزشی و مسلکی به جوانان در ۵۸ منطقه ولایات افغانستان، به مصرف می‏‏‌رسد.

آقای مهمند گفت که سازمان غذایی جهان در نظر دارد تا از این پول به تعدادی از خانواده‏‌های فقیر در ولایات افغانستان نیز کمک‏‌های غذایی توزیع کند.

در همین حال رئیس سازمان غذایی جهان در کابل حین امضای این تفاهمنامه از ادامه کمک‏‌های این سازمان به افغانستان خبر داد.

0 پیام برای این مطلب ثبت شده