گسترش تجارت کوچک و متوسط در کشورهای قلب آسیا

وزارت امور خارجه کشورمان، نشست توسعه سرمایه‏‌گذاران کوچک و متوسط تجاری افغانستان و کشورهای قلب آسیا را به همکاری کانادا و با حضور مقام‏‌های کشورهای آسیای میانه در کابل برگزار کرد. شرکت‏‌کنندگان در این نشست تاکید کردند که با توجه به اینکه افغانستان منابع طبیعی زیادی برای رشد تجارت و سرمایه‌گذاری دارد؛ اما ناامنی از موارد عمده‌‏ای است که مانع رشد تجارت و سرمایه‌‏گذاری در کشور شده است.

رویا رحمانی، رئیس همکاری‏‌های منطقه‏‌ای وزارت امور خارجه گفت که هدف از این نشست دریافت راهکارهای موثر برای رشد و توسعه تشبثات کوچک و متوسط تجاری در افغانستان و کشورهای آسیای میانه می‌‏باشد. وی افزود که با توجه به اینکه افغانستان یک کشور محاط به خشکه است و بیشتر مردم از طریق تجارت‌‏های کوچک و متوسط امرار معیشت می‏کنند، بنائاً این نشست برای رشد اقتصاد مردم افغانستان با همکاری کشورهای منطقه بسیار موثر می‏باشد.

به باور رئیس همکاری‏‌های منطقه‏‌ای وزارت خارجه، با توجه به اینکه افغانستان منابع طبیعی زیادی برای رشد تجارت و سرمایه‏‌گذاری دارد، اما ناامنی از موارد عمده‌‏ای است که مانع رشد تجارت در کشور شده است. او گفت که حمایت از تشبثات کوچک و متوسط باعث رشد متوازن اقتصادی، ایجاد اشتغال و کاهش فقر در کشور می‏شود.

در همین حال، باندون کراوچینکو، رئیس دانشگاه آسیای مرکزی گفت که توسعه تشبثات کوچک و متوسط برای رفاه اقتصادی مردم افغانستان بسیار موثر می‏باشد، اما متاسفانه تاکنون در این راستا توجه جدی از سوی مسئولین این کشور صورت نگرفته است.

وی خاطرنشان ساخت که دانشگاه آسیای مرکزی ۸۵ هزار دانشجو دارد که در بخش‌‏های مدیریت و توسعه تشبثات کوچک و متوسط مصروف آموزش می‏باشد. به گفته رئیس این دانشگاه، یافته‏‌ها نشان می‏دهد که زمینه رشد تجارت و سرمایه‌‏گذاری در افغانستان فراهم است و این می‏تواند پیام خوبی برای سرمایه‌‏گذاران و تاجران آسیای میانه به خاطر رشد اقتصادشان باشد.

جیمز هیل، معاون سفیر کانادا در افغانستان نیز همکاری‌‏های منطقه‏‌ای را برای توسعه تشبثات کوچک و متوسط افغانستان ارزنده توصیف کرد و گفت که کشورش برای رشد وضعیت اقتصادی مردم افغانستان تلاش می‏کند.

0 پیام برای این مطلب ثبت شده