یادی از استاد عبدالرحمان پژواک

یک‌شنبه گذشته هژدهم جوزای ۱۳۹۳ برابر بود با هشتم ماه جون ۲۰۱۴ و نزدهمین سالمرگ استاد عبدالرحمان پژواک، شخصیت شهیر و از پیشگامان فضل و دانش.

پژواک در سال ۱۹۱۷ میلادی در خانواده‌‏ای روشنفکر و دانشور مرحوم قاضی عبدالله در دهکده‏‌ی «باغبانی» شهرستان سرخرود ولایت همیشه‏‌بهار ننگرهار چشم به جهان گشود.

سرانجام این شاعر، داستان‌نویس و دیپلومات بزرگ کشور روز پنج‌شنبه ۱۸ جوزای سال ۱۳۷۴ هجری خورشیدی مطابق ۱۹۹۵ میلادی، در اندوهگاه پشاور چشم از جهان پوشید. جنازه‏‌اش در قریه‏‌ی باغبانی (زادگاهش) به خاک سپرده شد.

از این نویسنده‏‌ی شهیر کشور کتاب‌ها و ترجمه‌های زیادی به جامانده است. برخی از کتاب‌های استاد از این قرار اند:

۱ـ کلمه داره روپی، پارچه‏‌ی تمثیلی به زبان پشتو، چاپ پشتوتولنه.

۲ـ آریانا، به زبان انگلیسی، چاپ لندن ـ انگلستان

۳ـ افسانه‌های مردم، چاپ کابل از سوی رادیو افغانستان

۴ـ افغانستان کهن، به زبان انگلیسی، چاپ لندن ـ انگلستان

۵ـ پشتونستان، به زبان انگلیسی، چاپ لندن ـ انگلستان

۶ـ دو مقاله مفصل در مورد مسأله و روز پشتونستان به زبان انگلیسی، چاپ لندن ـ انگلستان

۷ـ پیشوا اثر جبران خلیل ترجمه به فارسی چاپ کابل

۸ـ باغبان، اثر رابندر ناتهـ تاگور، ترجمه به زبان فارسی چاپ کابل

۹ـ گل‌های اندیشه، مجموعه شعر

۱۰ـ بانوی بلخ، مجموعه اشعار دری و پشتو، ناشر موسسه پژواک، ۲۰۰۱ شهر پشاور

۱۱ـ الماس ناشکن، پاسخ استاد پژواک به شاعر انگلیسی ویلیام پت روت در رابطه با مبارزان افغانستان، موسسه نشراتی پیوند، شهر ویرجینیا ۱۹۹۶ چاپ دوم سال ۲۰۰۳

۱۲ـ آواره، داستان نشر در رادیو افغانستان بعداً از سوی مطبعه مشرقی در ولایت ننگرهار به چاپ رسید.

۱۳ـ گل‌های کوهی، چاپ مجله‏‌ی کابل، سال ۱۳۳۸

۱۴ـ افسانه‏‌های مردم، مجموعه داستان‌های کوتاه، چاپ کابل، بعداً در فرانسه به زبان فرانسوی برگردان و چاپ شده.

۱۵ـ حدیث خون، مجموعه شعر، چاپ پشاور.

۱۶ـ مهین من، مجموعه شعر، چاپ پشاور.

۱۷ـ احساسات و عواطف، مجموعه اشعار فلسفی.

۱۸ـ یک زن، داستان بلند.

۱۹ـ حوض خاص، داستان فولکلوریک درباره حوض خاص سپین‌غر و چشمه‏‌ی سلطان‌پور سفلی که نزد هندوان افغان دارای احترام بسیار است.

اورنگ هشتم در هرات

اورنگ هشتم، مجله تخصصی انجمن ادبی هرات هفته گذشته ازچاپ برآمد.

این مجله، نشريه‏‌ی علمی فرهنگی وادبی انجمن ادبي هرات است که در 65 صفحه با نشر نبشته‌‏های علمي و پژوهشی، اشعار وزين و داستان‌های كوتاه از شعرا و سخنوران نامدار انجمن ادبی هرات پس از پنج سال توقف، مجدداً به زيور چاپ آراسته شد.

اعضای رهبري انجمن ادبي هرات و مدير مسئول «اورنگ هشتم» توفيق چاپ اين نشريه ی غنامند پژوهشي را به فرهنگیان کشور و جامعه‌‏ی ادبی شادباش گفت.

هفته نامه قتدارملی نیز به سهم خود، حضور این مجله را در جمع نشریات چاپی کشور ارزشمند دانسته و بر حمایت از نشر مجله‌های تخصصی تاکید می‏‌ورزد.

0 پیام برای این مطلب ثبت شده