یادی از رابعه بلخی و ناصر خسرو

امسال، گرامیداشت از نوروز با متن و حاشیه‌های زیادی همراه بود. گرامیداشت از نوروز در مزار شریف شور و هیجان خاص داشت. مراسم برافراشتن علم مبارکِ شاه اولیا، مانند همیشه پرشکوه و با شلیک توپ و در میان موجی از آرزوها و امیدهای مردم برگزارشد. امسال اما حوزه بلخ باستان شاهد دو رویداد دیگر فرهنگی بود که  بر کیفیت برنامه‌های نوروزی و «میله سنتی گل سرخ» در شمال کشور افزود.

گشایش بنا‌های یادبود از مقام رابعه بلخی ( از نخستین شاعران زن) وحکیم ناصر خسرو بلخی از حاشیه‌های مراسم نوروز در بلخ بود. یادبود و گرامیداشت از این دو فرزانه و مفاخر زبان و ادب فارسی بدون تردید کار در خور ستایش است.

بنای یادگاری رابعه بلخی در چهاراهی «رابعه بلخی» واقع درجنوب روضه شریف و همچنان بنای یاد گاری حکیم ناصرخسرو در شمال روضه ساخته شده اند.

برگزاری سومین نمایشگاه صنایعی دستی زنان از دیگر حاشیه‌های مراسم نوروز در شمال کشور بود.

0 پیام برای این مطلب ثبت شده