یان کوبیچ: افغانستان تاده سال دیگربه کمک جهان نیازمند است

نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان در گزارش سه ماهه به شورای امنیت سازمان ملل، یک بار دیگر تاکید کرد که افغانستان برای ۱۰ سال دیگر نیز نیازمند به کمک‏‌های جامعه جهانی خواهد بود.

یان کوبیش، نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان در گزارش خود اظهار داشت که وضعیت امنیتی در افغانستان بهبود یافته است.

به گفته وی با وجود خارج شدن نیروهای خارجی از افغانستان، وضعیت امنیتی این کشور روز به روز بهبود یافته است.

وی روند انتقال مسئولیت‏‌های امنیتی از نیروهای خارجی به نیروهای افغان را موفقیت‏‌آمیز عنوان کرده و خاطرنشان ساخت که نیروهای افغان توانایی تامین امنیت کشورشان را دارند.

وی یک بار دیگر به ادامه کمک‏‌های جهانی به افغانستان تاکید کرده و گفته است: «برای تضمین این که افغانستان به کشوری مبدل می‏شود که دارای حاکمیت ملی و ثبات دوامدار باشد و دیگر هرگز به لانه تروریستان بین‏‌المللی تبدیل نخواهد شد و اقتصاد آن به موادمخدر اتکا ندارد باید با اراده قوی با افغانستان همکاری کنیم

این گفته‏‌ها در حالی مطرح می‏گردند که بسیاری از کشورهای کمک‏‌کننده به افغانستان، از کاهش کمک‏‌ها خبر می‏دهند و یا هم ادامه کمک‏‌های شان را مشروط به شفافیت در مصرف ساخته اند.

0 پیام برای این مطلب ثبت شده