۱۱۰میلیون دالر برای بهسازی کوچه‏‌های کابل

غلام رسول نوابی، رئیس برنامه انکشافی شهرداری کابل می‏گوید که از کمک‏‌های بلاعوض بانک جهانی مبلغ ۱۱۰ میلیون دالر به بهسازی کوچه‏‌های شهر کابل اختصاص یافته است.

آقای نوابی به خبرگزاری‏‌ها گفت که با روی دست گرفتن برنامه بهسازی تاکنون ۲۰ تا ۲۵ پروژه‏ی خیابان‏‏سازی در قسمت‏‌های گوناگون‏ شهر کابل تکمیل شده است.

به گفته وی، تاکنون حدود ۲۰ درصد خیابان‏‏‌ها و کوچه‏‌های شهر کابل کانکریت شده است.

این گفته‏‌ها در حالی از سوی رئیس برنامه انکشافی شهرداری کابل ایراد می‏شود که بیشتر شهروندان از وضعیت خراب کوچه‏‌ها و خیابان‏‏‌های داخل شهر گلایه دارند.

آنان می‏گویند که به دلیل کندی در کار ساخت خیابان‏‏‌ها گاهی طوری واقع می‏شود که قسمتی از کار سرک ناتکمیل گذاشته می‏شود و تا قبل از تکمیل، خیابان‏ دوباره خراب می‏شود.

اما مسئولان شهرداری کابل با رد ادعای شهروندان می‏گویند، کار بالای سرک ها مطابق به پلان جریان دارد.

رئیس برنامه انکشافی شهرداری کابل اظهار کرد که بیش از ۶۰ درصد شهر کابل غیر پلانی و فاقد معیارهای شهری می‏باشد.

وی خاطرنشان کرد که غیرمعیاری و پلانی بودن شهر باعث کندی ساخت خیابان‏ در شهر کابل می‏شود.

آقای نوابی ضمن مفید خواندن روند کاری پروژه‏‌ها افزود: «شهرداری کابل پروژه‏‌ی بهسازی ۱۰۰ گذر و کوچه را روی دست دارد که تا آخر سال این پروژه ختم خواهد شد

شهرداری کابل توانسته طی چند سال اخیر بیشتر خیابان‏‌های اصلی و کوچه‏‌های پر تردد را آسفالت و کانکریت کند و به طور قابل توجهی از گردوغبار داخل شهر را کاهش دهد.

گفتنی است که برخی از آگاهان به این باورند که کار در قسمت ساخت خیابان‏‌ها به شکل عمده و اساسی صورت نمی‏گیرد.

به گفته آنان، شماری از مقام‏‌ها پول هایی را که به خاطر ساخت خیابان به شهرداری کابل کمک شده، به جیب خود زده‏‌اند.

در این میان نگرانی‏‌هایی هم وجود دارد که اگر با وجود کمک‏‌های هنگفت جامعه جهانی در خصوص ساخت خیابان، خیابان‏‌های شهر کابل باز هم به شکل معیاری ساخته نشوند، پس از قطع کمک‏‌های خارجی، ساخت دوباره آن‏ها کار دشواری خواهد بود.

0 پیام برای این مطلب ثبت شده