10 كشور ثروت‌مند نفتی جهان به روایت فوربس

نشریه اقتصادی فوربس ۱۰ کشور نخست ثروتمند نفتی جهان را معرفی کرد و نوشت: هر کشور ثروتمند نفتی نمی‏تواند ثروت را به خوبی در میان جمعیت توزیع کند و این در حالی است که کشورهای کم جمعیت اغلب در نگاه نخست ثروتمند به نظر می‏‌آیند.

به گزارش فارس، نشریه اقتصادی فوربس در گزارشی، 10 کشور نخست جهان از نظر سرانه ثروت نفت و گاز را معرفی کرد.

در ابتدای این گزارش آمده است هر کشور ثروتمندی از لحاظ منابع نفتی نمی تواند، ثروت را به خوبی در میان جمعیت خود توزیع کند؛ درحالی که کشورهای کوچک‏‌تر از لحاظ جمعیتی اغلب در نگاه نخست به نظر ثروت‌مندترین به نظر می‏آیند، اما با بررسی عمیق‏تر سرانه واقعی درآمد، نرخ بیکاری و وضعیت فقر ملی این کشورها، دید بهتری از توزیع ثروت نفتی در این کشورها به دست می‏‌آید.

در این گزارش، کشور قطر، سومین کشور دارای ذخایر گازی جهان به عنوان ثروتمندترین کشور نفتی جهان نیز شناخته شده است. سرانه ارزش کل ذخایر نفت و گاز این کشور 6.01 میلیون دالر برآورد و نرخ بیکاری آن 0.5 درصد اعلام شده است. از وضعیت فقر در این کشور آماری ارائه نشده است.

در ادامه، کویت به عنوان دومین کشور ثروتمند نفتی با سرانه ارزش کل ذخایر نفت و گاز 4.14 میلیون دالر عنوان شده است. جمعیت این کشور کوچک تقریباً برابر با جمعیت شیکاگو است. نرخ بیکاری در کویت برابر با 2.2 درصد در سال 2004 برآورد شده است.

امارات نیز سومین کشور ثروتمند نفتی جهان نام گرفته است. این گزارش از امارات با عنوان کشوری کوچک اما پر از سوخت یاد کرده است. سرانه ارزش کل ذخایر نفت و گاز این کشور 1.63 میلیون دالر تخمین زده شده است.

بر اساس این گزارش، درحالی که 19.5 درصد جمعیت این کشور کوچک زیر خط فقر زندگی می کنند، امارات هنوز با مسأله فقر دست و پنجه نرم می‏کند و نرخ بیکاری آن 2.4 درصد عنوان شده است.

سه کشور نخست جهان از لحاظ سرانه کل ذخایر نفت و گاز، کشورهایی کوچک با جمعیت‏های اندک و ذخایر بزرگ انرژی هستند.

فوربس رتبه چهارم کشورهای ثروتمند نفتی را به ترکمنستان با سرانه ارزش کل ذخایر نفت و گازی برابر با 1.54 میلیون دالر در دریای خزر اعطا کرده است.

این گزارش، ترکمنستان را کشوری فقیر با 30 درصد جمعیت زیر خط فقر عنوان کرده است که 60 درصد جمعیت آن بیکار هستند.

بر اساس این گزارش، ونزويلا با 1.14 میلیون دالر سرانه ارزش کل ذخایر نفت و گاز و نرخ 8 درصدی بیکاری در جایگاه پنجم قرار دارد. 31.6 درصد مردم ونزويلا زیر خط فقر زندگی می‏کنند.

به گزارش این نشریه اقتصادی، عربستان ششمین کشور ثروتمند نفتی جهان با سرانه ارزش کل ذخایر نفت و گاز 1.12 میلیون دالر است. نرخ بیکاری در عربستان 10.7 درصد عنوان شده است.

ليبيا با 861.101 هزار دالر، کانادا با 565.049 هزار دالر، برونئی با 521 هزار دالر و عراق با 515.384 هزار دالر سرانه ارزش کل ذخایر نفت و گاز در رتبه های هفتم تا دهم قرار دارند.

نرخ بیکاری کشورهای ليبيا، کانادا، برونئی و عراق نیز به ترتیب 30 درصد، 7.3 درصد، 2.7 درصد و 16 درصد اعلام شده است. همچنین در ليبيا 30 درصد ، در کانادا 9.4 درصد ، در برونئی 4 درصد و در عراق 25 درصد مردم زیر خط فقر زندگی می‏کنند.

سرانه ثروت نفت و گاز ایران ایران به عنوان دومین دارنده ذخایر گازی و سومین دارنده ذخایر نفتی جهان کمتر از 350 هزار دالر تخمین زده شده است.

0 پیام برای این مطلب ثبت شده