55 میلیون دالر کمک برای تعلیمات حرفه‌ای

مقام‌ها در وزارت مالیه کشور از کمک بلاعوض پنجاه و پنچ میلیون دالری بانک جهانی در بخش تعلیمات حرفه‌ای خبر دادند. موافقت‌نامه این کمک‌ها، هفته‌ی گذشته میان عمر زاخیلوال، وزیر مالیه و یلنگو پچموتا، سرپرست بانک جهانی در افغانستان امضا شد.

حضرت عمر زاخیلول، وزیر مالیه می‌گوید که افغانستان از کمک‌های مالی و تخنیکی بانک جهانی جهت انکشاف بخش تعلیمات حرفه‌ای قدردانی می‌کند.

در مراسم امضای توافقنامه این همکاری‌ها گفته شد که این کمک برای پنچ سال از اول سال 1392 تا پایان 1397 است. در مراسم امضای توافقنامه این همکاری‌ها، گفته شد که این کمک برای پنچ سال از اول سال 1392 تا پایان 1397 است.

آقای زاخیلول گفت که سرمایه‌گذاری‌های کافی بالای نسل جوان یک ضرورت بنیادی به شمار می‌رود و باید روی این بخش تمرکز بیشتری صورت گیرد. او افزود که از طریق رشد ظرفیت‌های مسلکی، جوانان می‌توانند در روند رشد اقتصادی پایدار و مطمئن، مفید واقع شوند.

در مراسم امضای توافقنامه این همکاری‌ها گفته شد که این کمک برای پنچ سال از اول سال 1392 تا پایان 1397 است. هدف از این پروژه‌ی بلند بردن توانمندی و مهارت‌های جوانان افغان اعلام شده است.

وزیر مالیه کشور می‌گوید که فعالیت‌های این پروژه، بیشتر روی ایجاد سیستم‌های لازم و تقویت موسسات بخش تعلیمات حرفه‌ای رسمی است.

بربنیاد آمارها، در حال حاضر هفت هزار متعلم در بخش‌های تعلیمات حرفه‌ای و مسلکی در حال فراگرفتن آموزش‌های لازم هستند. اولین مرحله‌ی این پروژه از اول 1389 تا پایان 1391 بوده است.

بااین حال، یلنگو پچموتا، سرپرست بانک جهانی در افغانستان از ادامه کمک‌های دوامدار این بانک در بخش تعلیمات مسلکی خبر داد.

او افزود:«ما هشت تا ده پروژه‌ی دیگر نیز هم در این باره داریم و بعداً آن‌ها را برای دولت افغانستان می‌دهیم.»

سرپرست بانک جهانی در افغانستان افزود که این برنامه در پنج سال تطبیق می‌شود که از این طریق برای افراد مسلکی، زمینه‌ی کاریابی به وجود می‌آید.

پیشتر، مقام‌ها در وزارت معارف کشور نیز از افزایش بی‌سابقه‌ی کمک‌های بانک جهانی به این وزارت خبر دادند.

فاروق وردک، وزیر معارف کشور گفته بود که قرار است بانک جهانی کمک‌های خود به معارف افغانستان را از 27 میلیون دالر به 125 میلیون دالر افزایش دهد. این موضوع را فاروق وردک در جریان سفرش به ولایت هرات مطرح کرده بود.

قرار است که دومین پروژه‌ی انکشاف مهارت‌ها در افغانستان از سوی وزارت معارف کشور برای پنچ سال تطبیق شود.

گفته می‌شود که بیش از 18000 متعلم از طریق موسسات حمایت‌کننده، شهادتنامه‌های خویش در بخش مهارت‌ها را به دست می‌آورند.

همچین بربنیاد پیشبینی‌های این پروژه در حدود 60 درصد فارغین موسسات تحت حمایت در ظرف شش ماه بعد از فراغت به کار گماشته می‌شوند و برای 750 معلم و 60 رئیس دانشکده‌ها نیز آموزش‌های لازم داده می‌شود.

0 پیام برای این مطلب ثبت شده