درباره ما

هفته نامه اقتدار ملی در 8 دلو 1381 عضو خانواده رسانه های افغانستان شد. بنیان گذار این هفته نامه شهید سید مصطفی کاظمی؛ رهبر فقید حزب اقتدار ملی افغانستان، وزیر پیشین تجارت و عضو دور پانزدهم مجلس نمایندگان بود. شهید کاظمی به دلیل عشق و علاقه وافر به کار فرهنگی، هفته نامه اقتدار ملی را درشرایطی بنیان گذاشت که افغانستان تازه از بستر خاکستر جنگ برخواسته بود و نظام طالبانی سقوط کرده بود.

اقتدار ملی در عرصه های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و… با هشت صفحه و به زبانهای دری و پشتو شروع به کار کرد. متناسب با شرایط کشور در سالهای بعد صفحه ای به زبان انگلیسی نیز در آن اضافه شد.

در آغاز، هفته نامه به صورت رنگی زیر چاپ می رفت؛ اما اکنون هفته نامه اقتدار ملی سیاه و سفید به چاپ می رسد. هفته نامه اقتدار ملی به دلیل داشتن موضع روشن، چاپ مستمر و بدون وقفه، نوع نگارش و استفاده از ژاندارهای مختلف رسانه ای، یکی از موفق ترین و موثرترین رسانه های چاپی محسوب می شود. در یک نظرسنجی در سال 1385 هفته نامه اقتدار ملی جایگاه نخست را در میان هفته نامه های کابل به خود اختصاص داد.

مدیر مسئول اول آن آقای سیدآقاحسین سانچارکی بود که از 8 دلو 1381 تا 4 دلو 1383 “به مدت دو سال” مسئولیت اداره و گردانندگی این هفته نامه را به عهده داشت. از 4 دلو 1383 تاکنون، سید محمد علی رضوانی مدیرمسئول هفته نامه اقتدار ملی است.

صاحب امتیاز:

حزب اقتدار ملی افغانستان


مدیر مسوول:

سید محمد علی رضوانی

0799348791

Alirezvani2006@yahoo.com


مسئول تخنیکی سایت:

سیدمختارعلی حمیدی


ویراستار:

شاهمردی


مسوول بخش سیاسی:

جان آقا غزنوی


مسوول بخش فرهنگی و ادبی:

کاظم حمیدی


مسوول بخش اجتماعی:

مریم حسینی


مسوول بخش بین المللی:

میراحمد سیرت


مسوول بخش اقتصادی:

محمد واثق حسینی


هیات تحریر:

سید آقاحسین سانچارکی، داکتر بشیر سخاورز، علی احمدی، عبدالشکور اخلاقی، شاهمردی، محمد رضا گلکوهی و نصیر احمد آرین


صفحه آرا:

محمد تقی حسن زاده


توزیع کننده:

حبیب نادری


آدرس: کابل- چهاراراهی پل سرخ، مقابل مسجد عمرجان قندهاری


آدرس نمایندگی ها:

هرات: عبدالروف رفیعی – 0700413180

مزار شریف: روح الله بهروز نژاد – 0772379258

غزنی: پلان سوم، غرب مسجد محمدی، شورای ولایتی حزب اقتدار ملی افغانستان

جوزجان: شهر شبرغان، جوار فرماندهی امنیت، خدمات کمپیوتری هادی، سید علی عبدالهی – 0700426353