به مناسبت دوازدهمین سالیاد شهادت شهید شعوروشایستگی؛ سیدمصطفی”کاظمی”:

شهیدان ادبگاه وفارا خون نمی باشد

مگر رنگ حنایی ازکف قاتل شودپیدا

“بیدل”

شهیدمصطفی”کاظمی”، ازنوادرونوابغ روزگارمابودکه درگرانیگا‌ه قدرت وسکانداری سیاسی- اداری ، واوج چیر‌‌‌گی برقدرت وثروت، ازصراط تقوی ومعنویت محوری وانصاف ومدارا بادیگران نه لغزیدوگاهی رسالت متعالی دینی خودرا درقبال رنج وروانپریشی روزافزون مردمش، بدست نسیان نه‌سپرد.

مقاطع گوناگون حیات طیبه ی این نادره ی دنیای سیاست وقدرت معاصر، حلقه وصل وادغام بین دومولفه ی “تدین” و “سیاست‌ورزی” بودکه دردنیای دنی و دروغ‌محورسیاست این عصر، بویژه سیاستمداران دیارما، اگرنه هیچ، ولی اشخاص انگشت‌شماری بااین وصف، بچشم‌می خورند. اوازمتدهای متفاوت رقابت ومبارزه ی سالم ومنطقی برای دست‌یازیدن به جایگاه مناسب ودلخواه سیاسی- اداری وقانونگذاری بهره جست، اما – نه همچون اقران وامثالش – به قیمت دست‌یافتن به شهوت وشهرت وحذف دیگران.

کاظمی، باوصف دست وفرصت یافتن برشریعه ی جارئی قدرت وثروت، هیچگاه درب ورودبه آن را برروی دیگران نه‌بست، مغلوب وسوسه انگیزی زخرف وزبرج مظاهردنیوی نه‌شدوگاهی به لجن متعفن وتهوع آور زراندوزی وشهوتمداری، لب ترنه‌کرد. اماچون اندیشه وعملش، صبغه ی سبزالهی وتوحیدی داشت، درحدکافی، غیرقابل باور وکاملاً استثنائی، شهرت ونیکنامی، ثناوستایش همگانی ومحبوبیت ملی ومردمی، به سراغش آمده وسهم همیشگی وماندگارش گردید که: ” اِنَّ الَّذینَ آمَنُوا وَعَمِلُواالصَّالِحاتِ، سَیَجعَلُ لَهُمُ الرَّحمَنُ وُدّآ “.

رشدسریع وبروندهی شخصیتی این مردبزرگ درحدی بودکه که دشمنان بی رحم وحسودش، سرانجام وی را بر‌‌نتابیدند وچون ازصعودبرستیغ رفیع وصعب العبوراهلیت ومناعت معنوی اوبازماندند، خفاش گونه ازدیوسیاهی وجهل، فرمان فرومایگی ودستوردنائت گرفتندتا فرشته پاکدستی وعزت‌منشی را به بندمرگ کشند.

آری! بگفته ی حکیم بلخ:

دشمن طاووس آمد ، پرّاو

ای بسی شه رابکشته فرّاو

شهیدکاظمی – بسان بسیاری ازهم شغلان سیاسی اش – درسایه‌سار قدرت و ثروت به بزرگی کاذب وسراب گونه نه‌رسید، بلکه دریک حرکت خداپندارانه ی جوهری ودگرگونی باطنی، گوهرگونه درصدف وجودی خود، به کمال، ازدیادمعنوی، بالندگی و ارجمندی دست‌یازید وبدون آنکه ازابزارواسباب نامشروع وملوث مادی واهرم های رائج ونامقدس این روزواین روزگاربهره‌ببرد، باکیمیاگری پرهیزوپارسائی، ارزش افزوده یافت، مودت ومقبولیتش جهانگیرشد، صدها قافله دل و وجدان بیداروعدالتخواه را تسخیر وباخود همراه‌کرد.

کاظمی شهید، باخداومردم نفس‌کشید، باجانمایه ی عدالت وآرمان روءیائی رفاه ورهائی مردم تهیدست وگرفتارش، زندگی‌کرد وبرای تغییردرسفره ی تهی وپررنج یک ملت، تامرزمرگ وشهادت گام‌گذاشت.

روزی، – درعهدطلایی وزارتش – مریض‌بود وبی حال وزیرسیروم تقویتی که ازعلت بیماری اش پرسیدم، باتبسم معنادار فرمودند: دراثر نان وماست‌خوردن زیاد و مکرر! عرض‌کردم: چرا کمی به خود نه می‌رسی‌؟ فرمودند: تهیه ی غذای مناسب وباکیفیت برای همه اعضای دفتر، مقدورنیست وتنهاخوری، بی مزه‌است وغیرعادلانه!

واینکه امروز، جزنیکنامی وپاکنفسی، مواهب ومواریث دیگری ازآن شهیدسعید، به جانمانده است، برهان قاطع ودلیل دلپسنداین مدعاست که او هیچ گاه، سیاست را دست‌مایه ‌ی دست یافتن برثروت و کامروایی و زراندوزی، قرارنداد.

روحش شاد و درخت تنومندخاطراتش، بارده و بارورباد.

محمدضامن عظیمی

“وکیل” باید نماینده درد مردم باشد (شهیدسید مصطفی کاظمی)

در آستانه پانزدهم عقرب، سالروز جان باختن تنی چند از نمایندگان مردم درپارلمان و شمار زیادی از دانش آموزان و مردم عادی در حادثه خونین و تروریستی بغلان قرار داریم. در این ارتباط نکاتی چند قابل یادآوری می باشد:

-وقوع این حادثه به احتمال قریب به یقین کار مافیای اقتصادی و سیاسی بود که، از نتیجه آغاز فعالیت کمیسیون اقتصادی مجلس نمایندگان نگران و خود را در معرض افشا شدن می دیدند.

-بی تفاوتی حکومت گذشته و کنونی در حقیقت یابی چنین قضایایی، حداقل در ریشه یابی و افشا سازی عاملین آنان، گواه آنست که نبض سیاست و مدیریت کشور در انحصار مافیای سیاسی و اقتصادی در پیوند و حمایت بیرونی ها قرار دارد. بنابراین علاوه بر ناتوانی و محدودیت دستگاه های اجرایی و عدلی و تقنینی ، دموکراسی و ارزش های نظام سیاسی درحد یک ابزار و پوشش توجیه کننده به زیان نظام سیاسی و تباهی سرنوشت مردم، مصادره شده است.

-افتضاح انتخاباتی پارلمانی و ریاست جمهوری، وجودپارلمان دست آموز و مافیایی، تنزل جایگاه و نقش نهادهای ملی و وضعیت ناامیدکننده کشور برای مردم از دولتمردان و سیاستگران، نشان دهنده آنست که افغانستان با گذشت هر روز و پشت سرنهادن هرتحولی ده ها گام درحال عقب گرد سیاسی و تاریخی است. هیچ روزنه امید برای گشایش و حل گره ها و چالش های کنونی در مدیریت کشور قابل تصور نیست.

-در خصوص مسئولیت نمایندگان، باید گفت اکثریت اعضای مجلس نمایندگان-بجز تعدادی اندک و کمتر از شمار انگشتان یک دست- نماینده باندها وشبکه های مافیایی هستند، نه نماینده درد مردم؛ که غاصبانه برکرسی پارلمان چنگ انداخته اند.

عبدالکشور اخلاقی

تیم ملی کرکت در دومین بازی تمریناتی با انگلستان بازی می‌کند

ملی پوشان کرکت کشور، قرار است در دومین و آخرین دیدار تمریناتی جام‌ جهانی، در برابر انگلستان، میزبان این رقابت‌ها، بخت آزمایی کنند.

این دیدار روز روز دوشنبه (۶ جوزا) ساعت دوی پس از چاشت به وقت کابل، برگزار خواهد شد.

در رقابت‌های جام جهانی سال ۲۰۱۵ تیم افغانستان از انگلستان شکست خورده بود.

ملی پوشان کشور، در نخستین دیدار تمریناتی شان که دو روز پیش برگزار شد، توانستند پاکستان را با تفاوت ۳ ویکت شکست بدهند.

انگلستان در نخستین دیدار تمریناتی جام جهانی در برابر آسترالیا با تفاوت ۱۲ دوش، شکست خورد.

منبع: طلوع نیوز

‘کنترل کامل ولسوالی بالامرغاب بدست نیروهای امنیتی افغانستان افتاد’

وزارت دفاع افغانستان اعلام کرده که نیروهای امنیتی این کشور موفق شده تا “کنترل کامل” ولسوالی استراتژیک بالامرغاب را در ولایت بادغیس درشمال غرب افغانستان، از نیروهای طالبان پس بگیرند.

در خبرنامه این وزارت که امروز شنبه (هفتم فروردین/جوزا) نشر شد، آمده که شب گذشته نیروهای طالبان از ولسوالی بالامرغاب به “طور کامل” پاکسازی و فرمانده پلیس و ولسوال جدید برای این ولسوالی معرفی شدند.

وزارت دفاع افغانستان گفته که نیروهای امنیتی افغانستان ۵۰ مین را که افراد گروه طالبان در مغازه‌ها، مساجد و جاده‌ها کار گذشته بودند، خنثی کرده‌اند.

در این خبرنامه تاکید شده که زندگی عادی در مرکز ولسوالی بالامرغاب آغاز و مردم دوباره به کارهای روزانه شان برگشته‌اند.

منابع محلی به بی بی سی گفتد که نیروهای امنیتی فقط کنترل مرکز ولسوالی را بدست گرفته و در مناطق دیگر این ولسوالی گروه طالبان حضور دارند. گروه طالبان تاکنون در این باره ابراز نظر نکرده است.

درگیری میان طالبان و نیروهای امنیتی افغانستان از حدود یک ماه قبل آغاز و صدها نفر از جنگجویان طالبان به این ولسوالی حمله کردند.

با ادامه درگیری نیروهای امنیتی افغانستان تلفات سنگین را در این ولسوالی متقبل شدند. براساس گزارش منابع محلی در یکی از این درگیری‌ها دست‌کم ۳۵ نظامی افغان کشته و به همین تعداد افراد زخمی یا اسیر شدند.

ولسوالی بالامرغاب

ولسوالی بالامرغاب از جمله مناطقی در بادغیس است که بارها هدف مخالفان مسلح قرار گرفته است.

حدود یک ماه پیش حمله طالبان به این ولسوالی سبب عقب نشینی حدود صد سرباز افغان به سمت کشور ترکمنستان شد.

بالامرغاب ولایت‌های شمالی و غربی افغانستان را وصل کرده و مسیر اصلی شمال به ولایت‌های غربی و جنوبی افغانستان است. قسمتی از جاده حلقوی افغانستان از این ولسوالی می‌گذرد که به دلیل ادامه ناامنی، دولت قادر به ساخت آن نشده‌ است.

در روزهای گذشته نیز ادامه درگیری در این ولسوالی باعث مسدود شدن شاهراه میمنه – هرات شد.

به گفته ساکنان محل، این روند نرخ مواد اولیه را در بازارهای ولایت فاریاب ۲۰ درصد افزایش داد.

منبع: بی بی سی فارسی

اظهارات ضدونقیض در مورد کشته شدن غیرنظامیان در عملیات ارتش در هلمند

یک نماینده هلمند در مجلس سنای افغانستان گفته است که در نتیجه عملیات نیروهای ویژه ارتش در ولسوالی/شهرستان سنگین این ولایت دست‌کم ۲۰ غیرنظامی کشته شده‌اند.

اما مقامات محلی در ولایت قندهار که همجوار هلمند است، می‌گویند بامداد امروز، شنبه در نتیجه عملیات نیروهای ویژه افغان ۲۵ جنگجوی مخالف دولت افغانستان کشته و ۱۰ جنگجوی دیگر نیز زنده دستگیر شده‌اند.

هاشم الکوزی، نماینده هلمند در مجلس سنا و از اهالی سنگین می‌گوید در این عملیات که در روستای ساروان ولسوالی سنگین انجام شده، دو منزل مسکونی غیرنظامیان هدف قرار گرفته است.

دفتر مطبوعاتی والی قندهار می‌گوید عملیات نیروهای ویژه افغان براساس اطلاعات استخباراتی انجام شده که در جریان آن مرکز سوق و اداره گروه طالبان و ۴ خانه دیگر تخریب شده‌ است.

مقامات محلی هلمند از جزییات این عملیات ابراز بی‌خبری کرده‌اند.

از سوی دیگر گروه طالبان مدعی ‌است که در جریان عملیات مشترک نیروهای خارجی و افغان ۱۱ غیرنظامی کشته و ۱۵ زن و کودک زخمی شده‌اند.

هنوز هیج منبع مستقلی جزییات این واقعه را تایید نکرده است ولی اگر کشته شدن غیرنظامیان در این رویداد تایید شود، این سومین بار در یک ماه گذشته خواهد بود که غیرنظامیان در نتیجه عملیات هوایی جانشان را در سنگین از دست می‌دهند.

در همین حال مقامات قندهار اعلام کرده‌اند که در ولسوالی ارغستان قندهار ۲۵ جنگجوی طالبان را کشته‌اند.

تادین خان، فرمانده پلیس قندهار می‌گوید که این عملیات به صورت مشترک از سوی نیروهای خارجی و افغان با هدف باز کردن مسیر ولسوالی‌های ارغستان و معروف این ولایت صورت گرفت.

گروه طالبان این موضوع را رد کرده‌ است.

منبع: بی بی سی فارسی