که څه هم په دي دولسو کلنو کي د خلک اميدونه له دي حکومت څخه قطع شوي دي او د حکومت ضعيف او ناکاره سياست د خلکو اذهان ويجاړه کړي دي خو بيا هم مونږ هيله من يو چي د نوي کال په رارسيدو کي حکومت او سياسي احزاب او ټولو هغه کسانو چي د افغانستان د حکومت او ملت په راس کي قرار لري په دي کال عقلاني او د ملي منافعو سره سم تصاميم و نيسي او د خلکو د منفعت سره سم کار وکړي.

که څه دکال په اوله يا دويمه ورځ کي ځيني نښي وکتل شو چي بيا هم د تعصباتو لمن ګسترده کيږي او حکومت له ځيني متعصبه وزيرانو سره نه غواړي چي د افغانستان ملي منافع تقويت شي، په دي لحاظ د خلکو اعتراضات هم په اجتماعي سايتونو او په رسنيو کي منعکس شو، خو سره له دي هم مونږ اميدوار يو چي حکومت خپلي ضعيف او ناکار سياستونه پريږدي او د افغانستان د ټولو خلکو منفعت تر نظر لاندي ونيسي.

هيله ده چي حکومت د القادعده او طالبانو پرضد جدي ګامونه اوچت کړي او د افغانستان خلک د دوي له شره خلاص کړي او د بلي خوا د راتلونکي انتخابات دپاره بايد امنيت او آرامش وي چي خلک و تواني د امن په فضا کي خپلي سرنوشت تعيين کړي. دا کال چي د ټولټاني په هکله مهم او سرنوشت ساز کال دي حکومت نبايد طالبان او سياسي وسله والو مخالفينوته  ورور خطاب کړي او نبايد دوي حمايت کړي، دوي بايد داسي په کلکه وغندل شي چي د انتخابات او ټولټاکني زمينه برابره شي او د افغانستان ټول وتواني چي په دي ملي بهيير کي شرکت وکړي.

که د افغانستان حکومت څه کال امنيت تامين نه کړي او د انتخابات زمينه برابر نه کړي نو بيا هم افغانستان د څو کلنو دپاره د يو ناقص حکومت شاهد وي ځکه چي ټول خلک په انتخاباتو کي نه شي کولي برخه واخلي، له يوه طرفه بيا و نوماندانو ترمينځ مخالفتونه پيدا کيږي او له بلي خوا انتخابات هم هغه مشروعيت پيدا نه کوي چي په امنيت فضا کي يي پيدا کوي.

د افغانستان خلک په دي هيله دي چي حکومت او سياسي ګوندونو پرته له تعصب او شخصي منافعو سره ددي ملت دپاره چي په کلنو کلنو په اور سوځيدلي، کار وکړي او ددي ملت سرنوشت له دي وحشت او دهشت څخه نجات ورکړي او حکومت هم له ريښتني او صحيحه سياستونو سره خپلي آخري کال ترسره ورسوي او نه پريږدي چي افغانستان يو ځل بيا د داخلي شخړو په ميدان تبديل شي.

 که واقعا حکومت د شفاف انتخابات او دخلکو د راي سره سم انتخابات زمينه برابره نه کړي نو دا حکومت سخت د تاسف وړ حکومت وي او پس له دي نه حتما خلک او تاريخ خپلي قضاوتونه د حکومت په ترڅ به ولري، خو بهتره به دا وي چي له جدي تصاميمو سره هر هغه موانع چي د افغانستان د ټولټاکني په اړه دي رفع کړي او دخلکو د رفاه سره سم ددي ملي روند زمينه برابره کړي.

آریک