بررسی تاثیر مناسبات بین امریکا و اتحادیه اروپا

جنگ امریکا علیه عراق در سال ۲۰۰۳ و فشار دولت بوش به متحدان اروپایی خود برای همراهی با آن کشور موجب شد تا عملاً یک شکاف سیاسی میان اعضای اصلی اتحادیۀ اروپا و نیز اعضای کوچک تر اتحادیه رخ دهد، شکافی که تحلیل گران از آن به عنوان نشانه ای آشکار از وجود نقاط ضعف اساسی در سیاست خارجی مشترک اروپایی نام می‌برند.

اتحادیۀ اروپا تاکنون به عنوان موفق ترین الگوی همگرایی منطقه ای به شمار می‌آید و رقیب منطقه ای دیگری نظیر آن نیز پیدا نشده است، مقصد و فرجام همگرایی اروپایی ناشناخته است. ناشناخته از آن جهت که به راستی انتظارات و خواسته های مشخصی از همگرایی اروپایی وجود ندارد. اتحادیۀ اروپا، اصولاً نه صرفاً محصول آرمان ها و ایده هاست و نه صرفاً واقعیت های محیطی بلکه نتیجه هر دو این عوامل است. زایش اندیشه های فدرالی ژان مونه و طرفدارانش در فردای پس از جنگ جهانی دوم، در توسعۀ تاریخی همگرایی همان قدر اهمیت دارد که محظورات و فشارهای محیطی، فشارهایی که خود محصول واقعیت های ژئوپولیتیکی و ملاحظات اقتصادی در آن زمان بود. با توجه به آنچه گفته شد می‌توان گفت هماکنون فرایند تکامل همگرایی اروپایی با عارضه ها و موانع عمده ای روبروست که حرکت این فرایند را کند نموده است. برای مثال در پی ضعف ساختارهای امنیتی اروپایی در مدیریت بحران‌های قومی‌و نژادی واقع در منطقۀ بالکان، زمینه برای حضور و مداخله قدرت‌های فرامنطقه‌ای در سیاست اروپایی و مشخصاً دو قدرت امریکا و روسیه فراهم گردید، رخدادی که به مدت دو دهه انسجام در تصمیمگیری سیاست خارجی مشترک اروپایی را با مانع مواجه ساخته است.

جرج بوش، رئیس جمهور امریکا، در پی اجلاس سران امریکا و اتحادیۀ اروپا که در سال ۲۰۰۲ انجام شد اعلام داشت که امریکا همواره پس از پایان جنگ جهانی دوم از وحدت اروپا حمایت کرده است. با این حال قابل توجه است که برخی سیاست ها در گذشته این دو متحد را روبروی یکدیگر قرار داده است و هنوز هم در بسیاری مسائل با یکدیگر در تضاد هستند. با توجه به اینکه هر دو قدرت، و مناسبات آنها نقش تعیین کننده ای در عرصه سیاسی و اقتصادی دارند در این پژوهش سعی بر آنست به بررسی و تحلیل تضادهای بین این دو اتحادیه در عرصه های مختلف اقتصادی و سیاسی پرداخته و نقش این مناسبات در همگرایی اتحادیه اروپا مورد بررسی قرار داده شود.

با توجه به اهمیت همگرایی اروپا و تاثیرات جهانی این اتحادیه بر ابعاد مختلف اقتصادی و سیاسی در این پژوهش سعی بر آن قرار گرفته تاثیر امریکا به عنوان یکی از کشورهای قدرتمند جهان بر روندی که اروپا در طول همگرایی خود طی کرده بررسی شود.

0 پیام برای این مطلب ثبت شده