بیلانس تجارتی افغانستان تغییر خواهد کرد؟

از استراتیژی ملی صادرات که به هدف تغییر بلانس تجارت، رشد صادرات، انکشاف بخش خصوصی و حمایت از تولیدات داخلی تدوین شده، طی مراسمی با حضور رییس اجرایی در کابل رونمایی شد.

همایون رسا وزیر صنعت و تجارت، روز یکشنبه گذشته (20جوزا) در نشستی به مناسبت رونمایی استراتیژی ملی صادرات در قصر سپیدار، تغییر بلانس تجارت و افزایش صادرات را هدف عمده استراتیژی ملی صادرات عنوان کرد.

آقای رسا گفت: استراتیژی ملی صادرات به همکاری تخنیکی مرکز تجارت بین‌المللی و همکاری مالی اتحادیه اروپا در مشوره و تفاهم با بیش از 500 متشبث کوچک، متوسط و بزرگ و نمایندگان اتاق تجارت و صنایع تدوین شده است.

وی گفت که  تغییر بلانس تجارت، افزایش صادرات، رشد تولیدات داخلی و حمایت از بخش خصوصی که محورهای عمده این استراتیژی را تشکیل میدهد، در مدت پنج سال تطبیق و اجرایی خواهد شد.

آقای رسا با اشاره به میزان صادرات کشور در سالهای پسین گفت از سال 2015 تا کنون میزان صادرات کشور از 614 میلیون دالر به 783 میلیون دالر در سال رسیده که این مساله رشد نسبی میزان صادرات را نشان میدهد.

وزیر صنعت و تجارت خاطر نشان ساخت که در روشنایی استراتیژی ملی صادرات سعی خواهد شد تا بیلانس نامتوازن تجارت تغییر نموده و میزان صادرات روز بروز افزایش یابد.

داکتر عبدالله عبدالله رییس اجرایی حکومت نیز در این مراسم بلانس نامتوازن تجارت را غیر قابل قبول خوانده، تاکید کرد که این بیلانس در هر صورت باید تغییر کند.

داکتر عبدالله، ادارات بین‌المللی همکار دولت افغانستان را که در تدوین استراتیژی ملی صادرات نیز نقش داشته‌اند به همکاری مداوم برای تطبیق این استراتیژی فراخوانده، وعده سپرد که هر نوع محدودیت و مشکلی که در ادارات دولتی فراروی رشد صادرات وجود داشته باشد برچیده خواهد شد.

در همین حال پیری مایدون سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان نیز رشد اقتصادی را محرکی برای صلح و ثبات در افغانستان عنوان کرد.

آقای مایدون گفت: اتحادیه اروپا از کار موازی دولت افغانستان برای بهبود امنیت و رشد تجارت حمایت میکند. اشتغالزایی بخش از اهداف اتحادیه اروپا در افغانستان است که میزان سربازگیری گروههای تروریستی در این کشور را کاهش میدهد.

وی نیز بیلانس نامتوازن تجارت افغانستان که واردات ده برابر صادرات است را غیر قابل قبول خواند و تاکید کرد که اهداف رشد اقتصادی و خود اتکایی ایجاب می‌کند که میزان صادرات افغانستان افزایش یابد.

سفیر اتحادیه اروپا در کابل در بخشی از گفته‌‌هایش به میزان مشارکت و دسترسی افغانستان به مارکیت اتحادیه اروپا اشاره کرده، آن را بسیار ناچیز خواند.

به گفته وی، افغانستان تنها به ارزش 300 میلیون دالر امریکایی سالانه به مارکیت اتحادیه اروپا مشارکت و دسترسی دارد و این اتحادیه متعهد است تا از مشارکت بیشتر  افغانستان در بازارهای این اتحادیه به عنوان کشور روبه انکشاف حمایت کند.از سویی هم خانم منیژه وافق، رییس اتاق تجارت و صنایع زنان در این نشست، متشبثین زن را بخشی از شرکای تولید و تجارت در افغانستان خوانده، خواهان افزیش نقش آن‌ها در روی صحنه اقتصادی شد.

 خانم وافق گفت :زنان متشبث و تجارت پیشه که براساس استراتیژی ملی صادرات مورد حمایت دولت قرار خواهد گرفت در پشت صحنه تجارت و اقتصاد نقش عمده بازی میکنند و نیاز است نقش آن‌ها در روی صحنه نیز تثبیت شود.

به گفته وی هم اکنون نزدیک به یک هزار متشبث و تجارت‌پیشه زن به صورت رسمی در بازار افغانستان فعالیت میکنند که این تعداد زنان با سرمایه‌گذاری بالغ بر 70 میلیون دالر امریکایی زمینه اشتغالزایی برای 40 هزار شهروند افغانستان را مساعد کرده‌اند.

گفتنی است که حجم کلی صادرات افغانستان براساس تازهترین آمارها سالانه  بالغ بر783 میلیون دالر و حجم کلی واردات بالغ بر 6390 میلیون دالر در سال است که این مساله بیلانس به شدت نامتوازن واردات و صادرات در کشور را نشان میدهد.

0 پیام برای این مطلب ثبت شده