حسابداری سنتی؛ چالش جمع‌آوری مالیات‌ها

یافته‌های یک شرکت حسابداری خارجی نشان می‌دهد که 80 درصد از شرکت‌های خصوصی در افغانستان از سیستم حسابداری سنتی استفاده می‌کنند که این امر دولت را در جمع آوری مالیات از این شرکت‌ها با چالش مواجه کرده است.

به گزارش خبرگزاری جمهور؛ دومین کنفرانس تخصصی حسابداری در کشور  که روز یک‌شنبه گذشته (31 سرطان) به ابتکار انستیتوت مطالعات تجارتی افغانستان و شرکت حسابداری (Advanced Accounting) یا (ال ال سی) در کابل برگزار شد. حدود 250 حسابدار از شرکت‌های خصوصی و دولتی در این نشست، وضعیت حسابداری در کشور را به بحث گرفتند.

ولی فرحت، مسوول روابط عامه شرکت حسابداری (ال ال سی) در این نشست عنوان کرد که ارزیابی‌های اولیه ما از شرکت‌های خصوصی نشان می‌دهد که 80 درصد از این شرکت‌ها‌ از سیستم حسابداری سنتی یعنی از کاغذ و قلم  در محاسبه امور مالی خود استفاده می‌کنند که مغایر استندردهای بین‌المللی به شمار می‌رود.

بر بنیاد گفته‌های آقای فرحت؛ نبود سیستم حسابداری شفاف الکترونیکی و سیستم سنتی حسابداری نمی‌تواند شفافیت مالی را میان این شرکت‌ها و دولت فراهم کند. این امر باعث شده تا دولت در جمع‌آوری مالیات از این شرکت‌ها با چالش‌های جدی مواجه گردد.

استانداردهای مالی و روش‌های معیاری و عصری نمودن سیستم مالی نیز در این نشست مطرح و به اشتراک‌کنندگان ارایه گردید.

اشتراک‌کنندگان در این نشست نیز اصل شفافیت و حسابدهی در بخش‌های خصوصی و دولتی را برای بهبود سیستم مالیاتی کشور و افزایش عواید دولت ضروری عنوان کرده و بر روی ایجاد سیستم‌های شفاف مالیاتی و حسابداری تاکید کردند.

ظرفیت ناکافی کارمندان حسابداری در بخش‌های خصوصی و دولتی نیز در این نشست از دیگر چالش‌ها فراراه دولت در جمع‌آوری مالیات از بخش‌ها و ارگان‌های مالیات‌دهنده عنوان شد.

آنان بیان داشتند که باید ظرفیت کارمندان حسابداری و برنامه‌های توسعه مهارت‌های تجارت و حسابداری در کشور افزایش یابد.

0 پیام برای این مطلب ثبت شده