سلام رحیمی به‌حیث نمایندۀ ویژۀ رییس‌جمهور در امور صلح گماشته شد

دفتر رسانه‌های ریاست‌جمهوری در یک خبرنامه‌یی که پیش از چاشت امروز به رسانه‌ها فرستاده‌است، گفته‌است که عبدالسلام رحیمی، به‌حیث نمایندۀ ویژۀ رییس‌جمهور غنی و وزیر دولت در امور صلح گماشته شده‌است. 

در این خبرنامه آمده‌است که این تصمیم بر بنیاد فقرۀ ۱۳ ماده شصت و چهارم قانون اساسی افغانستان، گرفته شده‌است.

بر بنیاد فرمان رییس‌جمهور، آقای رحیمی می‌تواند در نشست‌های کابینه، شورای امنیت ملی، کمیسیون‌ها و شوراهای عالی شرکت کند.

آقای رحیمی پیش از این رییس دفتر رییس‌جمهور غنی بود.

منبع: بی بی سی فارسی

0 پیام برای این مطلب ثبت شده