شب قدر است و طی شد نامۀ هجر

  • علی سینا مهترخیل

ماه مبارک رمضان که فضیلت بی‎شمار آن در تمثیل بندگی با صیام و روزه گرفتن در آن به تصویر کشیده میشود، بزرگترین جلوه‎ خود را در شبهای قدر به نمایش می‎گذارد.

قدر، در لغت به معنای اندازه كردن چیزی، ارزش و اعتبار، اندازه و مقدار، شان و بزرگی، خوبی و برابر و معادل است، ضمن آن كه به معنای فرمان و حكم خداوند درمورد بندگان و سرنوشت آن هاست و جمع این واژه به گونه مكسر «اقدار» است و تركیب «لیله» بر سر واژه پرارزش قدر، نشان‌دهنده آن است كه شب قدر، یك شب است، هرچند ارزش آن برابر با هزار ماه است.

شب قدر واسطه بهترین زمان از ماه پرارج رمضان و موسم خلوت انس و اغتنام فرصت برای جرعه نوشی از چشمه سار مغفرت الهی در ماه رمضان است و فرصت گران قدری است تا با خود و خدای خود خلوت و در جلوت نزدیكی با محبوب ساعتی را به مراقبه و محاسبه بپردازیم. فرصتی است تا بندگان خداوند در مقابل خالق و فاطر خویش دفتر دل را بگشایند و كتاب عمل را بازخوانند.

در شب قدر خدای سبحان، همگان را به خوان بی انتهای كرم خویش فرا می‌خواند تا شكوفه سحرهای پربركت، افطارهای پرمعنویت، دعاهای افتتاح و كمیل، جلسات ادعیه و تواشیح، حالات پرجذبه انس با قرآن و مفاتیح، متهجد و شب زنده‌داری‌‌ها و سحرخیزی‌ها و چشمان بیدار قبل از فجر را در چشمه سار رحمت قدر و موهبت خودمانی بودن با خدا برویاند. در شبهای قدر، ما منتظر بودیم تا در حضور جمع و در ازدحام جمعیت، راه خلوت و تنهایی و فراق را برگزینیم و لحظه‌ای با خود صمیمی شویم و یك رو و خودمانی و بی پرده، در كوچه پس كوچه های روح خویش گردش كنیم و كارنامه عمل خود را مرور و نقاط روشن را تقویت و نقاط تیره‌‌اش را برای همیشه محو سازیم، چرا كه هركس، شب قدر را بفهمد، از نو متولد شده است و گذشته تاریكش مرده است و از نو زندگی یافته است. پس خوش به حال آنهاییکه شب قدر را درك كرده، حس نموده، فهمیده و شناخته تا در آن متولد شده و آغازی توام با خوش وقتی دنیا و خوش بختی عقبا داشته است.

در نگاه اسلامی، شب قدر یكی از سه شب؛ نوزدهم، بیست و یكم و بیست و سوم یا بیست و هفتم ماه مبارك رمضان و از دیدگاه اهل تسنن شب بیست و هفتم رمضان است. به هرحال، «شب قدر، شب تقدیر است و فصل احكام و تقدیر قضا یا آن چه خواهد بودن در سال آجال و ارزاق و اقسام همه در این شب كنند.»

ادبیات ما كه موثر از آموزه گران سنگ دین عزیز اسلام است از این واژه غافل نشده است و شاعران زیادی از این تركیب بهره‌‌ها برده‌اند.

حافظ، هلال شب قدر را مقارن با هدم نامه فراق می داند و با اقتباس از آیه «سلام هی مطلع الفجر» در قالب ملمع بیت :

 شب قدر است و طی شد نامه هجر /سلام هی مطلع الفجر؛ را میسراید.

او در بیتی دیگر در لفظ پردازی زیبایی شب قدر را شب خلوت اهل دل می داند.

آن شب قدری كه گویند اهل خلوت امشب است / یا رب این تاثیر دولت در كدامین کوکب است

به هرحال، شب قدر و بازنگری تقدیر و سرگذشت انسان، به او تکان دوباره داده و بازنگری مجددی را ایجاب میکند که در نتیجه آن باید از خواب غفلت بیدار شده و چشم عبرت به روی بسیاری از سیاه کاری های خود گشود. این سیگنال بیدارگرانه باعث خواهد شد تا راه جدیدی به روی خود گشوده و مسیر تازه ای باز نماییم؛ مسیری‎که منجر به چشم‌انداز روشنی شده و شاهراه زندگی را به نحوی بهتری به روی‌مان رقم خواهد زد.

0 پیام برای این مطلب ثبت شده