شمار قربانیان ویروس کرونا در ایران به ۱۴۵ تن رسید

مقام های صحی ایران روز شنبه (۱۷ حوت) می گویند که آمار قربانیان بیماری ویروس کرونا در این کشور، به ۱۴۵ رسید.

بر بنیاد گفته های مقام های صحی ایران، شمار مبتلایان به این ویروس در این کشور، نزدیک به ۶ هزار تن سیده است.

هیئت سازمان جهانی بهداشت که به ایران رفته است، می گوید که کار این پزشکان و پرستاران ستودنی است؛ اما تأکید می ورزد که برای نابودسازی ویروس کرونا در ایران، به کار بیشتر نیاز است.

ریک برینان، رییس عملیات های اضطراری سازمان جهانی بهداشت دراین باره گفت: “همۀ مان باید بیشتر کار کنیم. من می توانم تعهد کنم که سازمان جهانی بهداشت، از حکومت ایران پشتیبانی خواهد کرد تا ویروس کرونا، شکست داده شود. ما بسیار خوشبین استیم که یکجا، پیشرفت های فوق العاده یی، خواهیم داشت.”

یکی از دشواری های مبارزه با ویروس کرونا در ایران، کمبود ابزارهای محافظتی برای پزشکان و پرستاران است.

هر چند سازمان جهانی بهداشت از کمبود این ابزارها در سراسر جهان هشدار داده است؛ اما ایران، تحریم های ایالات متحده را علت کمبود دارو و ابزارهای محافظتی در این کشور می داند.

کریستوف همیلمن، نمایندۀ سازمان جهانی بهداشت گفت: “ما در سازمان جهانی بهداشت همراه با تمامی کشورهای عضو و با سازمان ملل متحد و حکومت های دیگر می کوشیم که ابزارهای محافظتی را هر چه زودتر به اندازۀ زیاد در ایران، فراهم بسازیم.”

در روزهای اخیر، ایران از تحریم های امریکا بر این کشور انتقاد کرده است.

جواد ظریف، وزیر خارجه ایران گفته است که این تحریم ها، مانع رسیدن داروهای مورد نیاز برای مبارزه با ویروس کرونا به ایران می شوند.

منبع: طلوع نیوز

0 پیام برای این مطلب ثبت شده