عراق، شریان امنیت خاورمیانه

دریک نگاه کلی، اوضاع امنیتی در عراق آرام است و دولت توانسته امنیت و ثبات را در اغلب مناطق این کشور برقرار سازد، به جز برخی مناطق که گاهی اوقات امنیت آن‏ها متزلزل و بی‌ثبات می‌شود. درست است که در مرحله‌ی اخیر برخی از گروه‌های هراس‌‏افکن می‌کوشند تا از طریق آشفته و ناامن کردن اوضاع بر موضوع انتخابات در عراق تأثیر گذارند اما ملت عراق رو در روی آنان ایستاده و قطعاً چنین جنایاتی نخواهد توانست بر اراده‌‏ی این ملت برای شرکت در انتخابات و ادامه مسیری که برای خود برگزیده‏‌اند، غالب ‌آید. ملت عراق آزادی و عزت خود را که به بهایی سنگین و با فداکاری‌ها و از دست دادن هزاران شهید به ‌دست آورده به آسانی از دست نخواهد داد.

اما درباره انتخابات باید بگوییم که انتخابات پارلمانی عراق در شرایط حساس کنونی اهمیتی دوچندان برای دولت‌مردان و ملت عراق دارد؛ زیرا این انتخابات شکل و ترکیب قوه‏ی مجریه و دولت آتی را مشخص خواهد کرد. انتخابات امروز همچنین از این منظر اهمیت دارد که نشانگر عزم و اراده‏‌ی ملت عراق برای ادامه راه آزادی وعزت خویش است و تأکیدی بر این نکته است که ملت عراق دولت منتخبش را خود بدون تأثیرپذیری از عوامل و قدرت‌های خارجی انتخاب خواهد کرد. اغلب قدرت‌های خارجی خواهان خیر و صلاح برای ملت عراق نیستند و در حقیقت این قدرت‌ها به ‌دنبال آنند که این کشور را به همان وضع گذشته بازگردانند.

چنین خواسته‌ای هرگز عملی نخواهد شد. برقراری امنیت و ثبات در عراق می‌تواند بر ثبات و امنیت در کل منطقه خاورمیانه تأثیر مثبت گذارد و هراس‌‏افکنی را درهم خواهد شکست. امروز شاهد آن هستیم که هراس‏‌افکنی در برخی از کشورهای منطقه ثبات و امنیت را از ملت‌ها گرفته است. طبعا این هراس‏‌افکنی کور اگر سرکوب نشود به دیگر کشورهای منطقه سرایت خواهد کرد و این مقوله‌ای است خطرناک.

انتخابات پارلمانی در عراق از زاویه‌ای دیگر هم اهمیت می‌یابد. این انتخابات بازنمودی از واقعیت‌های موجود جامعه عراق و به‌عبارتی نشان‌گر تنوع نژادی، دینی، قومی و مذهبی و نمایانگر هم‌زیستی مسالمت‌آمیز تمامی فرزندان این مرز و بوم از روزگاران قدیم تا به امروز است. در این بین، هراس‌‏افکنان کوردل همواره سعی کرده‌اند میان فرزندان این ملت فتنه‌انگیزی و چنددستگی و تفرقه ایجاد کنند، اما با آگاهی و مقاومت ملت عراق دربرابر هراس‌‏افکنی، چنین تلاش‌هایی ناکام مانده است.

0 پیام برای این مطلب ثبت شده