عوامل اصلی کاهش ارزش پول افغانی

با آن که طی بیش از یک ماه اخیر نرخ دالر در برابر پول افغانی به گونه‏‌ی سرسام‏‌آوری در حال افزایش است؛ اما مسئولان در بانک مرکزی می‏گویند که ارزش دالر در برابر پول تمام کشورهای منطقه بلند رفته است. رئیس بانک مرکزی کشور، هفته‏‌ی گذشته طی کنفرانس خبری عوامل اصلی کاهش پول افغانی را بیان کرد. خلیل صدیق، رئیس د افغانستان بانک گفت که عوامل اصلی کاهش پول افغانی در برابر دیگر اسعار، جنگ تحمیلی در کشور می‏‌باشد.

به گفته وی، دالر امریکایی نه تنها در افغانستان بالا رفته بلکه در کشورهایی مانند ترکیه، روسیه و استرالیا نیز افزایش یافته است. وی تاکید کرد که پول افغانی نسبت به کشورهای منطقه ۲۰ برابر ارزش دارد و از جایگاه بالایی در ممالک دنیا برخوردار می‏‌باشد.

او افزود بنابراین، پول افغانی در برابر دالر امریکایی، در صورت نرمال قرار دارد و در دو روز اخیر دالر از ۶۸ به ۶۶ کاهش پیدا کرده است. وی از مشکلاتی که در کشور وجود دارد یاد‏آور شد و گفت که مشکل اساسی کاهش پول افغانی نبود امنیت و فرار جوانان از کشور است که ضربه‏‌ی بزرگی به اقتصاد افغانستان وارد کرده است.

او گفت که در ۱۳ سال گذشته، بدینسو برنامه‏‌ی بانک مرکزی افغانستان، به صورت منظم نرخ اسعار را در بازار اداره کرده است. صدیق افزود که بانک مرکزی افغانستان روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه‏‌ها در بازار دالر عرضه می‏کند تا نرخ افغانی در برابر دالر کاهش نیابد.

این در حالیست که در دو سال گذشته نرخ دالر در برابر پول افغانی افزایش یافته است اما مسئولان بانک مرکزی افغانستان می‏گویند که این تحول در کشورهای همسایه، نیز وجود دارد. وی گفت: تاجران ملی و سرمایه‏‌گذاران کشور به شایعات توجه نکرده و به تجارت و سرمایه گذاری شان ادامه دهند. صدیق در اخیر افزود: اگر حکومت افغانستان به تعهداتی که برای مردم، در سال جدید خورشیدی داده پایبند باشند، وضعیت اقتصادی کشور بهبود می‏‌یابد.

وی از کشورهای تاجیکستان، هند، پاکستان، ایران و چند کشور اروپایی نام برد که نرخ دالر در برابر پول آن کشورها نسبت به پول افغانی بلند است. آقای صدیق می‏گوید که کاهش پول افغانی در مقابل دالر با در نظر داشت شرایطی که افغانستان در آن قرار دارد کاملا در حالت خوب قرار دارد.

وی دلیل این که چرا از دو سال به این سو نرخ دالر در افغانستان افزایش یافته؛ خروج قوای خارجی و جنگ‏‌های تحمیلی را در کشور دانست. آقای صدیق می گوید که در طول ده سال بانک مرکزی به صورت مداوم از طریق لیلام دالر در حدود ۷۰ درصد نیاز مارکیت را مرفوع ساخته است.

وی افزود: “ پالیسی که بانک مرکزی دارد تغییرات اسعار را بر اساس مارکیت اجازه می‏دهیم؛ مگر مدیریت شده است. ارزش دالر در برابر سایر اجناس بلند بوده در صورتی که اگر این تحولات به حدی باشد که اقتصاد کشور را ضربه بزند؛ با درنظرداشت امکانات خود در مارکیت مداخله می‏کنیم”.

رئیس بانک مرکزی می‏گوید که پالیسی پولی و مالی کشور که از سوی مسئولان اتخاذ شده از سوی صندوق وجهی بین‏‌المللی پول مورد تایید قرار گرفته است. وی ابراز خوش‌بینی می‏کند که اگر برنامه‏‌های اقتصادی دولت به شکل موفقانه تطبیق شود، سال آینده از لحاظ اقتصادی یک سال بهتر از امسال خواهد بود و عملآ سیاست پولی کشور در یک ثبات نسبی قرار خواهد گرفت.

آقای صدیق بعضی از شایعات که در بازار وجود دارد در خصوص این که بانک مرکزی لیلام اسعار را متوقف می‏کند یا افزایش می‏دهد را رد کرد و گفت: “ بانک مرکزی با پالیسی که داشته، با در نظر داشت شرایط مارکیت و امکانات، مطابق فرمول به لیلام اسعار ادامه می دهد اما قابل پیش‏‌بینی نیست که در زمان مشخص، ارزش پول افغانی در برابر دالر افزایش یا کاهش می‏‌یابد”.

این نخستین بار نیست که نرخ دالر به گونه سرسام‏‌آور در برابر پول افغانی بلند می‏رود. آگاهان امور اقتصادی می‏گویند که عدم تولیدات داخلی در افغانستان که در بسیاری از کشورهای جهان به عنوان پشتوانه‏‌ی پولی به شمار می‏روند؛ سبب شده که در ده سال گذشته، ارزش افغانی در مقابل اسعار خارجی در نوسان باشد. افزایش ارزش دالر در برابر پول افغانی باعث بلند رفتن قیمت مواد اولیه نیز شده است.

0 پیام برای این مطلب ثبت شده