نقش مثبت روسیه درتحولات منطقه

روسیه از منظر تاریخی افغانستان و منطقه را دارای اهمیت استراتژیک برای خود می داند و از اینجاست که افغانستان جایگاه عمده ای در “بازی بزرگ” برای این کشور دارد. به تعبیر روسها، “آتش بنیادگرایی” به آسانی می تواند از افغانستان و پاکستان به طرف کشورهای آسیای میانه اشاعه یابد و حتی جمعیت 150 میلیونی روسیه را در معرض آسیب افراط گرایی قرار دهد. در آنصورت، روسیه از درون با تهدید مواجه خواهد شد و بنیادگرایان از درون آن کشور دست به اقدامات بنیادگرایانه خواهند زد و منافع اقتصادی آن به شمول گاز و نفت آن را هدف قرار خواهند داد.

روسیه در13 سال اخیر نقش سازنده درافغانستان داشته میزبانی فدراتیف روسیه از دومین اجلاس چهارجانبه منطقه ای نشانه ی ادامه تلاش های این کشور در راستای تقویت نقش این کشور در آسیای مرکزی، افغانستان و پاکستان شمرده می شود.

مقامات روسیه با انجام بعضی همکاری ها با ناتو در قبال جنگ افغانستان تا اکنون بارها از نقش این نیروها در افغانستان، افزایش تحرکات جنگی شورشیان و چگونگی مبارزه با مواد مخدر در این کشور ابراز نارضایتی کرده اند.

2سال قبل سرگئی لاروف وزیر خارجه روسیه در اظهاراتی صریح در« کنفرانس افغانستان» درمسکو گفت که باید در راستای مبارزه با تروریسم و مواد مخدر مبارزه و سرکوب افراط گریان درافغانستان مبارزه جدی صورت گیرد.

به رغم این روسیه به این باور رسیده است که یکی از گزینه های موثر برای کاهش اثرات شورش گری، مواد مخدر و تامین ثبات در افغانستان تقویت همکاری های منطقه ای در عرصه های مختلف است.

نشانه های واضح از تمایل افغانستان برای نقش آفرینی روسیه در این زمینه دیده می شود از آن جمله اخیرا وزارت دفاع افغانستان برای خرید سلاح های روسی ابراز علاقه کرده است و تلاش های هم ازسوی مقامات افغان برای جلب سرمایه گذاری روسیه در توسعه امور زیربنایی صورت گرفته است.

دولت امریکا با امضای قرارداد انتقال مواد لوژیستکی خود از طریق روسیه برای نیروهایش در کشور، نقش روسیه را در امر مبارزه با طالبان و شبکه القاعده در افغانستان پررنگ‌تر ساخت

با این حال، برخی از کارشناسان سیاسی می‌گویند، دولت امریکا پس از چند سال مبارزه علیه طالبان و شبکه القاعده در کشور، اکنون درک کرده است که روسیه می‌تواند در تامین امنیت افغانستان نقش مهمی را ایفا کند. به گفته‌ی این کارشناسان، در سال‌های اول آغاز مبارزه امریکا علیه طالبان و القاعده در افغانستان، این کشور فکر می‌کرد که روسیه نمی‌تواند نقش مهمی را در منطقه بازی کند.

برنامه‌های واشنگتن برای حضور بلند مدت در افغانستان پرسش‌هایی را در خصوص نقش روسیه در منطقه به وجود آورده است.سفیر روسیه درکابل گفت،مسکو خواهان شفاف شدن برنامه های امریکا در افغانستان به ویژه تاسیس پایگاه‌های دائم نظامی در این کشور است.این مقام روسی افزود، پایگاه‌های نظامی کشورهای فرا منطقه ای تاکنون تاثیری دربرقراری ثبات در منطقه داشته است.در رابطه با وضعیت افغانستان و پاکستان و مبارزه با تروریزم و مهار بنیادگرایی در این دو کشور، دو بازیگر منطقه ای نقش برجسته دارند: روسیه و چین. این دو کشور می توانند در تلاش های بین المللی برای مهار خشونت های بنیادگرایان اسلامگرا به عنوان تهدید منطقه ای و جهانی، رول عمده ای بازی کنند. هر دو کشور روسیه و چین در مورد وضعیت منطقه بعد از خروج ایالات متحده امریکا از افغانستان در سال 2014 نگران هستند. بر اساس این نگرانی، این دو کشور حضور نظامی خود را در آسیای میانه و جنوب آسیا افزایش داده اند تا در دوره بعد از 2014، از تبدیل شدن این منطقه به پناهگاه امنی برای تروریست ها جلوگیری کنند. روسیه از طریق “سازمان پیمان امنیت جمعی” در حال تقویت حضور منطقه ای خود است.

0 پیام برای این مطلب ثبت شده