چرا استعمارگر پیر به اتحادیه اروپا نه گفت؟

دیوید کامرون، رهبر حزب محافظه‌کار و نخست‌وزیر انگلیس به وعده انتخاباتی خود عمل کرد و زمینه برگزاری همه‌پرسی آری یا نه به اتحادیه اروپا را فراهم ساخت تا هفتاد و دو درصد از چهل و شش میلیون و پانصد هزار نفر دارنده حق رأی در انگلستان روز پنجشنبه بیست و سوم ماه جون سال 2016 میلادی پای صندوق‌های رأی بروند و پنجاه و دو درصد آن‌ها به ماندن کشورشان در اتحادیه اروپا نه بگویند و به این ترتیب زمینه خروج تدریجی کشورشان را از اتحادیه اروپا فراهم کنند.

گفته شده که روند اجرایی این رهایی از اتحادیه مذکور پس از چهل و سه سال توسط رهبر جديد حزب محافظه‌کار و نخست‌وزیر جدید انگلیس براساس ماده پنجاه پیمان ليسبون پس از سه ماه آغاز خواهد شد و از دو تا ده سال به طول خواهد انجامید. چرا که بررسی قراردادهای هشتاد هزار صفحه‌ای اتحادیه اروپا که در طول پنج دهه به دست آمده و هم‌چنین پذیرش يا عدم پذیرش مفاد آن‌ها زمانبر خواهد بود.

این همه‌پرسی در شرایطی انجام شد که اکثریت احزاب انگلیس چهار صد و پنجاه نفر از ششصد و پنجاه نماینده پارلمان که وابسته به احزاب محافظه‌کار و کارگر، حزب ملی اسکاتلند، حزب پلايدکامری و حزب سبز هستند مخالف خروج انگلیس از اتحادیه اروپا بودند و بر ماندن کشورشان در بازار مشترک اروپا تاکید داشتند و هم‌چنین همه کشورهای اتحادیه اروپا، امریکا و دوستان و متحدان امریکا از جمله جاپان حامی ماندن انگلیس در اتحادیه اروپا بودند.

بررسی این مهم که چرا اکثریت رأی دهندگان خروج از اتحادیه اروپا را برگزیدند، یادداشت مستقل و مجزايي را طلب می‌کند، اما از عوامل مهم چنین تصمیمی می‌توان به افزایش مهاجرت به انگلیس که موجب بروز کاستي‌هايي برای مردم این کشور به‌ويژه از جهات اقتصادی مي‌گردید و نیز قبول هزینه سیصد و پنجاه میلیون پوندی سالانه اتحادیه اروپا از سوی لندن و مشارکت در پرداخت بدهی‌های دولتی برخی کشورهای عضو اتحادیه اروپا و وابستگی لندن به تصمیمات بروکسل اشاره کرد.

کامرون هم‌چنین از عدم تغییر فوری در وضعیت اقامت شهروندان اتحادیه اروپا در بریتانیا سخن گفت تا مانع از نگرانی این دسته از اتباع کشورهای عضو اتحادیه گردد.هم‌چنین جرمی کوربين، رهبر حزب کارگر نیز که چون رقیبش کامرون حامی ماندن در اتحاديه بود مجبور به کناره‌گیری از رهبری حزب خواهد بود تا پس از سه ماه این دو حزب شروعِ انگلیس بدون اتحادیه اروپا را با رهبرانی جدید تجربه کنند.

0 پیام برای این مطلب ثبت شده