80 میلیون افغانی؛ عواید یک هفته از کاربران شبکه‌های مخابراتی

یک هفته پس از آغاز اخذ مالیه از کاربران شبکه های مخابراتی، وزارت مخابرات و فن‏آوری معلوماتی از جمع آوری عواید میلیونی از این ناحیه خبر می‏دهد.

عبدالرزاق وحیدی، وزیر مخابرات و فن‏‌آوری معلوماتی هفته گذشته در نشست خبری در کابل گفت که در جریان یک هفته 80 میلیون افغانی از مشتریان شبکه‏‌های مخابراتی مالیات جمع‏‌آوری و به خزانه دولت واریز شده است.

بر اساس فرمان رئیس‏‌جمهور و فیصله کابینه، اخذ ده درصد مالیه از اول میزان سال جاری آغاز شد. وزارت مخابرات اعلام کرده است که این تصمیم برای افزایش عواید دولت و رسیدن به خودکفایی کشور صورت گرفته است.

این وزارت گفته است که مطابق فیصله، از تاریخ اول میزان ۱۳۹۴ هجری شمسی همه شرکت‌های مخابراتی مکلف به تطبیق فرمان رئیس‏‌جمهور در این مورد هستند.

با این حال، پس از ده روز از وضع مالیه بر مشتریان شبکه‏‌های ، وزارت مالیه می‏گوید که تنها در روز عرفه، یک میلیون افغانی از محصول خدمات مخابراتی جمع‏‌آوری شده است.

آقای وحیدی افزود که ۷۶ درصد محصول خدمات مخابراتی از مشترکینی به دست آمده است که کریدت کارت‌های پنجاه افغانی به حساب خود در جریان یک هفته وضع کرده‏‌اند. این در حالی است که شهروندان کشور نیز به این تصمیم دولت واکنش نشان داده و مخالفت‏‌شان را اعلام کرده‏‌اند.

0 پیام برای این مطلب ثبت شده